Södermalm i tid och rum. Stockholm
Tjärhovsgatan mellan Götgatan och Renstjernas gata


karta1674.jpg
1674

karta1922.jpg
1922


tjarhovsg1.jpg
Tjärhovsgatan 1, Björns trädgård, Dosthoffska huset. 1918

tjarhovsg1karta.jpg

tjarhovsg5.jpg
Hörnet Tjärhovsgatan 5/Östgötagatan 29. Huset rivet 1908.
Huset med den höga gaveln i bakgrunden är ett kapell i anslutning till Katarina gamla realskola. 1907.

tjarhovsg5karta.jpg

tjarhovsg9_11min.jpg
Katarina brandstation, Tjärhovsgatan 9-11. Huset är den gamla Sifvertska kasernen. 1896.

tjarhovsg9_11karta.jpg

tjarhovsg9_11_2min.jpg
1926. Katarina brandstation

tjarhovsg9_11_3min.jpg
1880. Gruppbild av brandmanskap. I mitten vice brandchef Otto Emil Rosell

tjarhovsg11.jpg
Tjärhovsgatan 11, Sifvertska kasernen, Katarina brandstation. 1900

tjarhovsg11karta.jpg

tjarhovsg11_2.jpg
Södermannagatan norrut mot Katarina kyrkogård. Tjärhovsgatan 11 till vänster.

tjarhovsg11_2karta.jpg

tjarhovsg2.jpg
Tjärhovsgatan 2, Götgatan 49. På gatan passerar en hästspårvagn av den öppna typ som ibland användes på somrarna. 1900

tjarhovsg2karta.jpg

tjarhovsg2_2min.jpg
Tjärhovsgatan 2, Stora teatern, Götgatan 49. Till höger i bakgrunden ett nybyggt hus i hörnet Folkungagatan/Götgatan. 1928

tjarhovsg8.jpg
Östgötagatan söderut från Tjärhovsgatan. Tjärhovsgatan 8 t v.

tjarhovsg8karta.jpg

tjarhovsg12.jpg
Tjärhovsgatan 12, prins Carls uppfostringsanstalt. I bakgrunden Sifvertska kasernen Tjärhovsgatan 11. 1910.

tjarhovsg12karta.jpg

tjarhovsg18.jpg
Tjärhovsgatan 16-18. 1907

tjarhovsg18karta.jpg

tjarhovsg18_2.jpg
Tjärhovsgatan 16-18. Törquistska gården, "Slaktargården". Akvarell, Andreas Hjalmar Törnquist, 1875.

tjarhovsg16_18min.jpg
Tjärhovsgatan 16-18 (36-38). Törquistska gården, "Slaktargården".

tjarhovsgvykortmin.jpg
Tjärhovsgatan österut. Katarina norra folkskola t v, Törnquistska gården till höger.


tjarhovsg15_17.jpg

katnorrafolk1.jpg

katarinanorra1min.jpg
Fysiksal, lektion. Lärare Maria Lilja. Åhörare P E Persson. 1890-99

katarinanorra2min.jpg
Tandläkarmottagning vid Katarina norra folkskola. 1914

katnorrafolk2.jpg
Från CD-skivan Söder i våra hjärtan


katarinanorrakarta.jpg


katarinanorra3min.jpg
Skolbad och simundervisning. 1897