Södermalm i tid och rum. Stockholm
tavastg55.jpg

Bosatta i Tavastgatan 55 år 1908:

Telefonarbetaren Axel Lorenz Josef Lindgren (f 1864) med hustrun Olga Josefina (f 1862) och 4 barn. Anställd vid Rikstelefon. Årshyra 200 kr. Årslön 1 390 kr

Elektriska montören Joel Edvin August Westerberg (f 1875) med hustrun Nanna Maria Eugenia (f 1875) och 2 barn. Anställd hos Luth & Roséns Elektriska AB. Årshyra 250 kr. Årslön 1 204 kr

Verkkusken Johan August Pettersson (f 1874) med hustrun Klara Matilda (f 1856). Anställd vid Ludvigsbergs mekaniska verkstad. Årshyra 130 kr. Årslön 1 190 kr

Skomakaren Per Axel Karlsson (f 1849) med hustrun Maria Josefina (f 1853). Årshyra 230 kr

Fabriksarbeterskan Ursa Idela Josefina Karlsson (f 1883) med 1 barn

Arbetaränkan Emma Johansson (f 1866) med 1 barn. Årshyra 100 kr

Åkeriarbetaren Henning Leonard Jonsson (f 1875) med fästekvinnan Anna Lovisa Andersson (f 1866) och 2 barn. Årslön 1 000 kr

Byggnadsarbetaren Johan August Eriksson (f 1860) med hustrun Evelina Josefina (f 1854). Årshyra 100 kr. Årslön 1 200 kr

Förmannen Oskar Holm (f 1864). Anställd vid Mälarvarvet. Årshyra 100 kr. Årslön 1 380 kr

Rättaränkan Christina Fredrika Holm (f 1835). Fattigunderstöd

Fabriksarbetaren Gustaf Leander Carlsson (f 1865) med hustrun Emma Fredrika (f 1860) och 2 barn. Anställd vid Stockholms Hyvleri- och Snickerifabrik. Årshyra 120 kr. Årslön 1 276 kr

Konditoriarbeterskan Elsa Wilhelmina Antoinetta Carlsson (f 1888). Anställd hos Percy F Luck

tavastg55_7min.jpg pos55.jpg
Stora Hargränd söderut från Tavastgatan. Huset närmast till vänster är Tavastgatan 55.

tavastg55_2min.jpg pos55_2.jpg
Hörnhuset nr 55 Tavastgatan/Stora Hargränd från väster.

tavastg55_6min.jpg pos55_6.jpg
Samma hus från öster

tavastg55_3min.jpg forstoringsglas.jpg

tavastg55_5min.jpg pos55_3_5.jpg
forstoringsglas.jpg Gårdsinteriörer från Tavastgatan 55.

tavastg55_4min.jpg pos55_4.jpg
forstoringsglas.jpg Tavastgatan österut från Somens kvarngränd.

tavastg55_4detaljmin.jpg

tavastgryggas2min.jpg forstoringsglas.jpg

tavastgryggas.jpg posryggas.jpg
Ryggåsstuga på Tavastgatan vid Somens Kvarangränd