Maria Trappgränd

Ur Stockholms gatunamn


År 1885 fastställdes Maria Trappgränd såsom namn på »trappgränden från Hornsgatan till Söder Mälarstrand».

Gränden går till större delen i trappor. I Holms tomtbok 1679 omtalas den såsom »Trappgränden» och »Trappe Stijgen»; dess norra del betecknas såsom »Watugrändh for dhem som boo upp i berget». Under 1700-talet och under 1800-talet fram till 1885 kallas gatan Trappgränden.

Under 1700-talet förekommer också det flera gånger belagda namnet »Kyrkosteget» (1764). I gaturegistret till Stockholms beständige Vägvisare 1820 skiljer man dock mellan »Marie Trappgr[änd]» och »Catharina Trappgränd» .

mariatrappgr7_2min.jpg
forstoringsglas.jpg Maria Trappgränd 7, hörnet vid Brännkyrkagatan österut.
mariatrappgr7min.jpg
forstoringsglas.jpg Maria Trappgränd söderut från Brännkyrkagatan. Nr 7 till vänster, 8 och 10 till höger.


mariatrappgr10.jpg
Maria Trappgränd 10 vid hörnet av Hornsgatan 34.
Bilden tagen norrut från Mariakyrkan 1907

mariatrappgr4.jpg
Maria Trappgränd 4 norrut vid hörnet av
Tavastgatan. 1926
mariatrappgr4_2min.jpg forstoringsglas.jpg
Söderut. Maria Trappgränd 4
till höger.

mariatrappgr4_3min.jpg forstoringsglas.jpg
Som ovan

karta1885.jpg


mariatrappgr5min.jpg
forstoringsglas.jpg Norrut. Maria Trappgränd 5 till höger,
nr 6 till vänster. Det gröna huset rakt fram
är nr 4.

mariatrappgr5_2min.jpg
forstoringsglas.jpg Maria Trappgränd 5 . Brännkyrkagatan 12
till höger.

mariatrappgr2min.jpg
forstoringsglas.jpg Maria Trappgränd 2. Mynnar i
Södermälarstrand invid Slussen.