Södermalm i tid och rum. Stockholm


liljes23min.jpg
liljes24min.jpgliljesrubrik.gif
ljus1min.jpg
Karta 1733    Karta 1836    Karta 1885    Karta 1902    Karta 1922    Karta 2000   


Ur Stockholmsliv, Staffan Tjerneld, 1950


arbbost1min.jpg
forstoringsglas.jpg Danviksgatan 10, 11-15. Liljeholmens Stearinfabrik, arbetarbostäder, Fåfängan. Bilden tagen tidigast 1900 från Danviksklippan.
Industrialiseringsvågen vid mitten av 1800-talet försåg Stockholm med många fabriksanläggningar, men nu har praktiskt taget alla dessa företag lämnat sina ursprungliga tomter som antingen blivit för trånga eller dyrbara. En industri som emellertid stannat och som med stor pietet vårdar sina traditioner är Liljeholmens stearinfabrik. Många stockholmare har nog inga klara begrepp om anläggningarna eftersom dessa är dolda bakom tegellängorna vid Danviksgatan, men ett besök innanför murarna är givande. Bland annat hittar man mitt bland äldre fabriksbyggnader och intill ett nytt laboratoriehus en 1700-talsherrgård av välkänt Stockholmssnitt, nu som för hundra år sedan residens för fabrikens ledare.

Företagets grundare var Lars Johan Hierta, i vår tid ofta uppfattad som »den svenska pressens fader». Att Hierta också var en lika uppslagsrik som framgångsrik affärsman är mindre känt bland vanligt folk. Ja, hans affärssinne var så utvecklat, att många av hans samtida ansåg att Hiertas strid för friheten i inte ringa grad gällde friheten att göra lönande affärer. »Grosshandlare, fabrikör, brukspatron och fastighetsägare» kallas Hierta i en biografi och hans affärsregister var onekligen rikt; han hade eget tryckeri som tryckte succétidningen Aftonbladet, han hade bokförlag som gav ut utländska romaner i översättning till billigt pris, han hade ett stilgjuteri, han satsade kapital i utdikningen av Gotlands myrar, i det nya gasverket och var en redare som intresserade sig både för skepp på Indien och Kina och för de nya ångfärjorna på Strömmen. Han konfronterades 1837 i London med det nyuppfunna stearinljuset och började fundera över om inte detta var något att lansera på hemmamarknaden. hjerta.jpg
Lars Johan Hjerta

liljeholmen.jpg
Huset i Liljeholmen, där stearinfabriken startade 1839
Vid hemkomsten tog Hierta kontakt med en av kemisterna på Teknologiska institutet, Johan Michaelson, som experimenterat med det av fransmannen Chevreul 1813 upptäckta stearinet och resultatet blev att en försökstillverkning av stearinljus 1839 startades i ett hus vid Liljeholmen, ett rött trähus som sedan länge är rivet. Det var »det första till vänster bakom Liljeholmsbron». Försöken slog väl ut och två år senare flyttade fabriken till Danvikstull. Hierta var företagsledare och etablerade sig i 1700-talsgården, medan Michaelson var teknisk chef.

Efter etthundratio år fortgår driften vid fabriken ungefär efter samma linjer som vid starten, fast självfallet i mycket större format. Det var ju råvaran som var en nyhet vid stearinljustillverkningen och inte själva tillverknings-

processen och därför är släktskapen stor mellan de nylevererade maskiner i vilka ljusen nu stöps och den maskin, som står kvar i handstöperiet och uppges vara konstruerad av Michaelson. Till och med det blåa papper som ljusen paketeras i har hela tiden varit detsamma, även om det sigill som en dalkulla förr tryckte dit som slutkläm inte längre finns med.

Kullorna, ja, de utgjorde länge fabrikens huvudsakliga arbetskraft, vilket berodde på att driften inte kunde hållas igång året om utan blev säsongbetonat. Tittar man i en hundraårig avlöningslista finner man namn som Ris Brita, Logg Anna och Myr Anna.

Även herrgården står som sagt kvar och ovanför den ligger alltjämt en trädgård, medan omgivningen framför huset förändrats avsevärt. På Hiertas tid var det inte mer än ett femtiotal meter till stranden, men genom Hammarbysjöns sänkning har ett helt hamnområde med stickspår och magasin kunnat uppstå mellan fabrikstomten och vattnet.

michelson.jpg
Johan Michaelsson

Till 1848 bodde Hierta och hans familj vid Danvikstull, därefter var han färdig att ta itu med ett nytt företag och det förde honom till en annan herrgård vid samma strand, Barnängens stora corps de logis, där han förvandlade sig till sidenfabrikant.


Ur En bok om Söder, Per Anders Fogelström, 1953

Ur kapitlet Danviks tull och krokar

Danviks tull och krokar ... En gång slingrade en krokig Värmdöväg sej ut här, passerade rännilen, tog en sväng kring Klippan. Vid tullen (som först låg ända inne vid Sturekapellet men succesivt flyttades utåt, sist till spårvagnens nuvarande ändstation) gick den gamla utfarten mellan Liljeholmens stearinfabrik och dess arbetarbostäder.

Fabriken grundades 1839 och fabrikationen pågick först i ett litet trähus på Liljeholmen intill bron mot Hornstull. Redan två år efter starten flyttade man till Danvikstull där tomter uppköpts och byggnader börjat uppföras.

hovings.jpg Liljeholmens stearinfabrik grundades av Aftonbladets Lars Johan Hierta i samarbete med kemisten Johan Michaelson och var den första svenska stearinljusfabriken. Direktörsbostad blev det vackra stenhus som färgaren Howing lät uppföra 1770 (Howing var en av de många färgare som arbetade längs efter Hammarby sjös stränder).

Till att börja med bedrevs fabrikationen i ganska stor utsträckning som säsongsarbete - och passade därför utmärkt för de många masar och kullor som sökte biförtjänster långt från hemorten. Gamla träsnitt visar

dalkullor i sockendräkter som arbetar med ljustillverkning och paketering. Och avlöningslistorna innehåller många dalmålssjungande namn: Karnes Olle, Saros Per, Tyr Brita, Frost Stina, Hinders Anna.

Hierta var en mångsysslare och en stridens man. "Han går som bure han på sin rygg hela världen - hans gång är ett oavbrutet fallande - men inga fötter löpa snabbare än hans", skrev August Blanche. Hierta var tidningsman och riksdagsman, grosshandlare, fabrikör, brukspatron, fastighetsägare, bokförläggare, tryckare, redare. Han gav ut sitt Aftonblad under tjusex olika beteckningar, en ny för varje gång regeringen slog ner på tidningen. Han var journalist och reparatör av tidningens pressar, "jag hoppas icke mer så ofta behöva ligga under pressarna och smörja ned mig", skriver han i ett brev (när han är i London och studerar nya pressar). panoramamin.jpg
forstoringsglas.jpg Nära inpå Stockholm, Magdalena Korotynska, 1998

Ibland kunde Hiertas livliga verksamhet på olika områden ge anledning till irritation eller skämt. Ett flygblad från 1843 kallat "Frihetens stearin" ger en aning om tonen

Jag är för visso upplysningens man,
Jag, Aftonbladet, och ingen ann!
Jag sprider ljus i all landet ut,
Så i parti som i minut
à En och sexton marken!
-----
Ty lever och dör jag för min "idé":
La Stéarine de la liberté,
à En och sexton marken.

En effektiv man i den tvivelaktiga idyll som snart ska förvandlas till lika effektiv industriutkant. Rastlös vandrar han - utan att ana det - i en nejd som senare ska betraktas som ett för alltid förlorat paradis. Endast i det förgångna eller i det kommande tror vi oss kunna finna den stängda lustgården. Stor är vår trolöshet mot nuet.

foretagsminnen3min.gif forstoringsglas.jpg
Mera om Liljeholmens Stearinfabrik
Söders historia 1, Tidningen Södermalm AB, 1989
Planbeskrivning 2002-09-27
Mera om Liljeholmens Stearinfabrik

sivikon.jpg

Söder i våra hjärtan

sepasoder.jpg
Se på Söder