Södermalm i tid och rum. Stockholm

Liljeholmens Stearinfabrik

Från CD:n Söder i våra hjärtanvitabkh2adtxt.jpg
vitabkh2admin.jpg
forstoringsglas.jpg


ljusidetxt1.jpg
ljusidetxt2.jpg

arbbost1min.jpg forstoringsglas.jpg
Danviksgatan 10 och 11-15 (arbetarbostäder)

arbbosttxt1.jpg

arbbost2.jpg
Arbetarbostäder, Danviksgatan 3-9
arbbost3.jpg
Arbetarbostäder, Danviksgatan 11-15

arbbosttxt2.jpg

arbbost4min.jpg
forstoringsglas.jpg Interiör af enkelrum för 2:ne arbeterskor. 1900-09

arbbost5min.jpg
forstoringsglas.jpg Interiör af enkelrum för 2:ne arbeterskor. 1900-09


arbbost6min.jpg
forstoringsglas.jpg Lekplats för arbetarnas barn

arbbosttxt3.jpg

arbbost7.jpg
Danviksgatan 11-15, gården från väster. 1913. Ovanför räcket till vänster gick Saltsjöbadsbanan nedanför Fåfängan.
liljes2.jpg Vy av gården västerut. Närmast till vänster Danviksgatan 13.


liljes15min.jpg
forstoringsglas.jpg Fåfängans station strax söder om Fåfängan, således ovanför balustraden på bilderna ovan. Den öppnades som provisorium i juli 1893 och lades ned i april 1906. Biljettförsäljning pågick till september 1899.
liljes14min.jpg
forstoringsglas.jpg

arbbost7nutid.jpg
Bilden tagen i oktober 2003 med ryggen ungefär mot balustraden på bilderna ovan.
frfafang1min.jpg
forstoringsglas.jpgFrån Fåfängan mot sydväst. Nedanför sluttningen till vänster låg Liljeholmens Stearinfabrik och arbetarbostäderna på bilderna ovan. De röda kåkarna till höger om bildens mitt ligger i Kvastmakarbacken och de gula huset till vänster om mitten är Gröna gården.