Södermalm i tid och rum. Stockholm

Ur Se på Söder, Olle Rydberg, 1986

En upplysningens apostel

Hovingska malmgården, Tegelviksgatan 13


sepahovingmin.gif forstoringsglas.jpg


Färgaren Carl Gustav Hovings överdådiga malmgård vid Danviken, ritad av arkitekten Casper Christian Friese, vittnar om härliga tider för färgerihanteringen år 1770 då huset byggdes. Ändå fanns konkurrens på nära håll. Vid Stadsträdgårdsgatan (Malmgårdsvägen) drev Ludwig Herpel färgerirörelse i Färgaregården och på tomten bredvid den verkade en släkting till Hoving i samma bransch.

Kring Hammarbysjön existerade vid den här tiden några betydande kattuntryckerier, där De Broens på Stora Sickla och Lilla Blecktornet kämpade om marknaden med Mallets Fredriksdahl vid Skanstull. På Barnängen verkade bröderna Apiarie. De hade god avkastning på sin klädestillverkning. Troligen fick Hoving en del uppdrag från detta håll.

hovingnumin.jpg
hovingnu2min.jpg
Klicka på bilderna för förstoring!

frfafang2min.jpg
hovingnu3min.jpg
hovingnu4min.jpg

Det vackra huset vid Danviken kallas också Hiertas malmgård, eftersom Aftonbladets grundare och chefredaktör, Lars Johan Hierta, gav byggnaden en central plats i den 1841 från Liljeholmen flyttade stearinfabriken. Hierta besökte år 1837 London och gjorde där bekantskap med stearinljustillverkningen. Metoden hade experimenterats fram i Frankrike i början av 1800-talet och vidareutvecklats av Chevreul och Gay-Lassac. Genom en f d kammarherre hos Frankrikes Karl X, de Milly, som startade en ljusfabrik i Berriere de L'Etofe, kom stearinljus ut på marknaden men först blott som dyrbar lyxvara. Runt om i Europa satte man nu igång med ljustillverkning.

foretagsminnen1.gif Som pionjär i Sverige började Hierta tillsammans med den tekniskt kunnige Johan Michaelson 1839 en första tillverkning. Den skedde i ett mindre trähus på Liljeholmen intill Liljeholmsviken. Redan ett par år efteråt överflyttades produktionen till den Hovingska malmgården vid Danviken. Fabriken, som Hierta sedermera drev i förening med Reinhold Gullberg, fick senare konkurrens av såväl Lars Monten & Co:s Clara Tekniska Fabrik som Kungsholms Tekniska Fabrik, ägd av firma Hylin & Co. Liljeholmens stearinfabrik gick dock segrande ur kampen, till en del tack vare en överenskommelse med Hylins, som avstod från sin stearinljustillverkning helt och hållet. Liljeholmens skulle i sin tur avstå från att producera varor som konkurrerade med Hylins.

Danvikens, som jag såg det, dystra fabriksbyggnader från början av vårt sekel har jämnats med marken, varvid malmgården fördelaktigt frilagts. Kanske har Per Anders Fogelströms socialskildringar gjort det lättare för stadens ansvariga att riva hela anläggningen.

På senare år har det annars kommit i ropet att också bevara gamla fabriker. Av Söders forna industribyggnader återstår i dag blott några få. Till dem hör före detta Stille-Werners komplex på Mosebackeplatån (nu KF:s arkitektkontor), klassat som byggnadsminne samt fastigheterna som rymde Stockholms skofabrik och Luth & Rosen. liljes1min.jpg forstoringsglas.jpg

Uppiffad, fräsch, välputsad och försedd med ett dekorativt tak av plattor i bikupsmönster, framträder Hovings malmgård som en arkitektonisk klenod. Med en genomgripande renovering för några år sedan har byggnaden genomgått en metamorfos och man kan fråga sig om den någonsin har framträtt med samma eleganta värdighet som nu.

liljes12min.jpg
forstoringsglas.jpg Hela personalen. Vänstra bil nr 1: K. Lindqvist, K. Walström. Högra bil nr 1: Reinhold Liljekvist o. sonen Gustaf. 1905
Staden äger fastigheten och man skulle kunna vänta sig någon social institution inom väggarna, men så är inte fallet. Lokalerna disponeras i stället av ett modernt dataföretag. Vi får hoppas att datafolket känner suset av kulturhistoriens vingslag över sina huvuden och väl förstår att akta och bevara det ärevördiga gamla huset.

Att Hierta lämnade malmgården 1848 var en följd av engagemanget i den sidenfabrik, som han lät uppsätta på Barnängen. Den kom att verka i 18 år. Själv tog han Barnängens huvudbyggnad i besittning som privatbostad. Liljeholmens stearinfabrik kan 1901 ha varit det första företaget

i landet som hade en lastbil för sina transporter. Enligt Sten Holmberg i "Storstockholm, dess uppkomst och kommunikationer" var fordonet en tvåcylindrig Daimler från Tyskland med ett underutvecklat tändsystem, som åstadkom motorstopp vid starkare drag! Det här monstret till automobil, som gjorde tjänst ända till 1916, hade stålskodda ekerhjul av trä och bakhjul stora som på en prärievagn. Chauffören satt på en bänk ett par meter över marken, utan skydd av vare sig vindruta eller tak. Men så gick det knappast fortare än i promenadtakt.

Det flera ton tunga fordonet hade under några veckor 1899 använts i Stockholms stadstrafik som omnibus på sträckan Observatorieplan - Drottninggatan - Rödbotorget. Längre stod folk inte ut med det tunga bullrande eländet, som kom husen att skaka sönder där det drog fram. I egenskap av persontransportör hade åkdonet då en täckt kaross med sittplatser - ett arrangemang som hos Liljeholmens byttes till ett enkelt lastbilsflak.

liljes13min.jpg
forstoringsglas.jpg Manliga arbetare. 1904
Uppvuxen i Liljeholmens industriområde reagerade jag i min ungdom mot att man kallade en fabrik i bortersta änden av Södermalm för Liljeholmens stearinfabrik. Vid mognare år fick jag veta anledningen.

liljes10.jpg
Danviksgatan 10. Den första bilen 1900, köpt genom herr Gusten Lind, Norrköping. Chaufför Karl Lindqvist.

Sedan april 1971 är fabrikationen koncentrerad till Oskarshamn, fortfarande under samma ursprungsbeteckning. Liljeholmen som stadsdel i Stockholm tror jag Oskarshamnsborna är ganska främmande för. Men likt svenskar i allmänhet känner de säkert till namnet i samband med ljusen av märket Liljeholmens, som alltjämt lyser överallt i våra kyrkor och sprider stämning i svenska hem - inte bara i juletid.