Eftersom Föreningen Södermalm - liksom Södermalm i tid och rum - har som målsättning att värna om Söder, vill jag gärna informera om dess verksamhet.

I övrigt finns ingen koppling mellan denna webbplats och föreningen.

Bengt Jönsson


pilhoger.jpg     Medlemsblad 2003

info1.jpg info2a.jpg
info2b.jpg info4.jpg info5.jpg