karta1899min.jpg

namn.jpg


Swedenborgsgatan sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Sankt Paulsgatan/Mariatorget och Magnus Ladulåsgatan. Den fick sitt nuvarande namn i samband med den stora Namnrevisionen i Stockholm 1885. Namnet fick den efter vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg och vid namngivningen tillämpades kategorin "fosterländska och historiska namn".

Swedenborgsgatan skulle ursprungligen bli en stor trafikled och i enlighet med Lindhagenplanen dras vidare söder om järnvägsområdet, över Ringvägen och ner till Årstaviken ungefär i höjd med dagens Eriksdalsbadet. Namnrevisionen genomfördes och man fick två gator med samma namn, avskurna genom Södra stations bangård. År 1949 ändrades det södra gatuavsnittet till Grindsgatan. Någon förlängning ner till Årstaviken genomfördes aldrig.

Södra stationens östra ingång ligger vid Swedenborgsgatan. Framför entrén och mitt i gatan märks skulpturen Pollare och klot i rostfritt stål, uppsatt 2002 och skapad av Mats Olofgörs. Sedan 2015 är norra delen av gatan mellan Fatbursgatan och Mariatorget en av Stockholms sommargågator.


karta2020min.jpg

swdbg4motmariatorget_2020min.jpg
Swedenborgsgatan norrut från Wollmar Yxkullsgatan mot Mariatorget
swdbg4thmin.jpg
Korsningen Swedenborgs-
gatan / Wollmar Yxkulls-
gatan (som går till höger)
swbgnorrutmin.jpg Sommargågata swdbgsodrastationmin.jpg Utanför Södra station söderut sodrastationmin.jpg Södra stations östra ingång. Swedenborgsgatan söderut


Guldsmeds AB. Swedenborgsgatan (Grindsgatan) 50

Guldsmedsaktiebolaget, eller GAB, är en svensk tillverkare av matbestick i silver och nysilver i Eskilstuna.

Företaget grundades i Stockholm 1867, och hade länge en bred produktion av föremål i silver och nysilver. Smycketillverkningen bedrevs under perioden 1930-78 av dotterbolaget Guldvaru AB G. Dahlgren & Co.. År 1964 förvärvades Gense och man ägde 1982-86 Nilsjohan. Under denna tid tillverkade man även rostfria bestick. Åren 1961-1978 innehades även butikskedjan Hallbergs.

Konstnärlig ledare 1907-1942 var Jacob Ängman, som liksom sin efterträdare Sven Arne Gillgren, gjorde betydande intsatser för att främja konstindustriell formgivning.

Under 1980-talet ledde ägar- och strukturförändringar till att den av GAB leda koncernen bröts upp och verksamheten återgick till den ursprungliga som en del i GENSE-koncernen.gabmin.jpg Guldsmedsaktiebolaget 1924. Hörnet Swedenborgsgatan 50 (numera Grindsgatan) och Blekingegatan 16. Söderut

kartaguldab2020min.jpg
Hörnet där Guldsmeds AB låg
guldsmedsaktiebolagetmin.jpg eldsvadaswbg50min.jpg
Eldsvåda 1929, Swedenborgsgatan 50
blekg16grindsg50min.jpg
Grindsgatan söderut 2020. Hörnet med Blekingegatan 16 till höger
nurnbergmotswdbgmin.jpg
Nürnbergbryggeriets fasad mot Swedenborgsgatan i hörnet av
Högbergsgatan