Skinnarviksberget

Nutidsbilder

kartaskvbg1993x.jpg

Äldre kartor             Panorama av Heinrich Neuhaus, 1870

      Gatunamnens historia


Ur Kulturhus på Söder och Djurgården, Arne Eriksson, 1999


skvbg1.jpg
Utsikt från Titzens fåfänga mot Riddarholmen, Gamla stan och Mariaberget. Lusthuset syns till höger. Litografi av A J Salmson, ca 1848.

Ett berg med en sådan utsikt som Skinnarviksberget måste naturligtvis attrahera en fåfängebyggare. Så blev också fallet. Vid Yttersta Tvärgränd, på bergets västsida,
bodde polisövergevaldigern Jakob Martin Titz i eget hus i nr 6. Han ägde flera gårdar i Skinnarvikskvartéren. På berget tvärs över gränden byggde han 1824 sin fåfänga. Det var
ett timrat lusthus som han låtit måla i imiterad tegelmurning - ett litet tempel för svärmisk naturdyrkan. Titz avled 1833 men »Titzens fåfänga« levde länge kvar som benämning
på det nuvarande huset.ludvigsbergfabrmin.jpg forstoringsglas.jpg


Kåkbebyggelserna och naturområdena kring berget var under 1800-talet och början av 1900-talet ett fattigt slumområde likt andra utkanter i Stockholm. I de bristfälliga husen bodde änkor i små omständigheter, enklare hantverkare och arbetare vid de närbelägna industrierna.

Under sommartid kunde dock berget vara en leende idyll. Kakelugnsmakare, båtsmän och arbetskarlar drog hit om söndagarna, medförande familj, matsäckar, instrument och dryckjom allt efter råd och lägenhet. Här fann de inbjudande grässlänter mellan bergknallarna, inramade av vildrossnår och lysande av styvmorsviol. Och sist men inte minst - en hänförande Stockholmsutsikt i bakgrunden.


    Skinnarviksberget är Stockholms högst belägna naturliga utsiktspunkt. Panoramat är vidsträckt. Stora delar av staden kan betraktas och beundras vid vackert väder.


    Skinnarviken har fått sitt namn efter skinnarna eller garvarna. De tillhörde de grupper av hantverkare som tidigt flyttade ut till malmarna. Skinnarnas arbete krävde god tillgång på vatten. De slog sig därför ner vid stränderna bl. a. vid Skinnarviken - en del av Riddarfjärden. Bergsområdet kallades först Skinnarberget men från slutet av 1600-talet blir Skinnarviksberget den vanliga namnformen.

skvbg2.jpg
Pojkar bygger majbrasa på Skinnarviksberget 1925triangelmarke.jpg


Om man följer Ludvigsbergsgatan mot Duvogränd ligger till höger tre bevarade äldre hus. Det första, nr 10, är en typisk representant för en försvunnen grupp småborgarhus av sten från 1700-talet. De två andra är fina exempel på vackra 1700-talshus i trä.

Vid Duvogränd ligger den imponerande disponentvillan med sitt karaktäristiska åttkantiga torn. Villan var under 1800-talet bostad för ägaren till Ludvigsbergs gjuteri och mekaniska verkstad.

Längs Ludvigsbergsgatan upp mot den moderna bebyggelsen vid Gamla Lundagatan har på den norra sidan en sammanhållen länga 1700-talshus bevarats . Husen på den södra sidan av gatan revs för att bereda plats för de nya husen, som uppfördes i början av 1960-talet. Om man följer backen utefter husraden och svänger upp mot Skinnarviksbergets hjässa, kan man beundra Stockholm från stadens högsta naturliga utsiktpunkt.

På Yttersta Tvärgränd nedanför bergets västsida möter bilden av en bevarad stadsgata från äldre tider med delvis kullerstensbelagd gatumark och tidstypiska hus. Yttersta Tvärgränd nås också lätt från korsningen Ringvägen-Hornsgatan