Södermalm i tid och rum. Stockholm


Skeppargränd
Gränden har även kallats Lilla Sågarebacken.

Skeppargränd 1

Tomten uppläts 1724 och bebyggdes året därefter. Timmerdelen ersattes med en f. d. kvarnstuga från Riddersvik 1962.


I fastigheten Skeppargränd 1 var 1906 mantalsskrivna:

Ogifta Anna Andersson (f 1841). Årshyra 100 kr
Drängen Gustaf Adolf Carlsson (f 1883). Anställd vid glas- och porslinsmagasinet J G Jonsson & Co.
Årsinkomst 840 kr
Tvätterskan Amanda Maria Karlsson (f 1861). Årshyra 100 kr
Maskinisten Erik August Karlsson (f 1872). "1/1 06 på sjöresa"


Skeppargränd 2

skeppargr17min.jpg
forstoringsglas.jpg 1908 från sydostskeppargr16min.jpg
forstoringsglas.jpg 1902 från gårdssidan.


Skeppargränd 3

Tomtens södra del upplåten 1709. Den norra delen uppläts 1724. Bebyggelsen troligen tillkommen på 1710-talet.

skeppargr1_1min.jpg
forstoringsglas.jpg

skeppargr14min.jpg
forstoringsglas.jpgSkeppargränd 1 från söder.


skeppargr15min.jpg
forstoringsglas.jpg Skeppargränd 3, 1 från söder omkr 1900.


Skeppargränd 5    Åsögatan 195

skeppargr9min.jpg
forstoringsglas.jpg Skeppargränd 5 vid hörnet av Åsögatan.

Skeppargränd 6

Tomten uppläts 1691. Bebyggelsen är troligen tillkommen före 1730. Bostadsdelen utgörs av tre sammanbyggda stugor, varav en 1961 ersattes av timmerstomme från Marieborg vid Farsta.

skeppargr6_1min.jpg
forstoringsglas.jpg


skeppargr10.jpg
Skeppargränd norrut från Åsögatan. Närmast till höger Skeppargränd 5. Närmast till vänster nr 6 och sedan nr 4.

skeppargr12.jpg
Skeppargränd 1, 3, 5 norrifrån. Akvarell av Olof Martin Andersson 1900-1910.

skeppargr13.jpg
Akvarell av Fritz Ahlgrensson 1901.

skeppargr11.jpg
Till höger Skeppargränd 5, 3, 1. Till vänster nr 4. Trähuset i bakgrunden är Lotsgatan 3. Året är 1897.nutidskeppargr1_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Skeppargränd söderut från Lotsgatan.

nutidskeppargr3_3min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004

nutidskeppargr2_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Skeppargränd söderut från Lotsgatan.nutidskeppargr1_2min.jpg forstoringsglas.jpg 2004

nutidskeppargr3_1min.jpg forstoringsglas.jpg 2004

nutidskeppargr4_1min.jpg forstoringsglas.jpg 2004Skeppargränd 8

Tomten uppläts 1698. De två panelade timmerstugorna tillkom före 1759. Stenhuset byggdes 1770.

skeppargr8_1min.jpg forstoringsglas.jpg

skeppargr8_2min.jpg forstoringsglas.jpg