Södermalm i tid och rum. Stockholm
Högbergsgatan öster om Götgatan


karta1922.jpg


utsikt1_3min.jpg
Utsikt från terrassen på Glasbruksklippan där Högbergsgatan börjar. 2006


Ur Stockholms gatunamn

Högbergsgatan (Höghe bärgz gathan 1647, Högh bärgz gathan 1649) var ursprungligen ett terrängbeskrivande namn.

Katarina kyrka har gett anledning till namnet Sankta Katarina gata (S:tc Catharinae gata 1664, Sancta Catarina gathan 1670, St. Chatarina gathan 1739-50). Senare delas gatan upp i Maria Högbergsgata och Katarina Högbergsgata (1820).

År 1919 fastställdes den nuvarande namnformen Högbergsgatan.

Sporadiskt uppträdande namn för delar av gatan är Henrik Keysers gata. Boktryckaren Henrik Keyser, död 1663, hade bostad och trädgård intill gatan i kv. Pelarbacken Mindre. »Hindrick Keysers gårdh» omtalas 1656. På 1640-talet hade man planer på att bygga en kyrka för den finska församlingen, enligt Munthe »sannolikt på någon plats vid Högbergsgatans norra sida». I detta sammanhang förekommer namnet Finska kyrkogatan.

hogbergsg1_3.jpg
Högbergsgatan 1-3. 1920. Till vänster nr 1, till höger nr 3.

hogbergsg1min.jpg
Högbergsgatan 1. 2006

hogbergsg3min.jpg
Högbergsgatan 1-3. 2006.

hogbergsg11_2min.jpg
Högbergsgatan 11 från väster.

hogbergsg11_3.jpg
Samma plats som ovan ett antal år tidigare

hogbergsg11_4.jpg
Högbergsgatan 11 i bakgrunden sett från hörnet av Katarina östra kyrkogårdsgränd och Sandbacksgatan, alltså från söder.

hogbergsg11_8min.jpg
Högbergsgatan 11 i bakgrunden sett från
hörnet av Katarina östra kyrkogårdsgränd och
Sandbacksgatan, alltså från söder. 2006

hogbergsg11_5.jpg
Högbergsgatan 11 från Katarina kyrkogård, alltså från väster.

hogbergsg11.jpg
Högbergsgatan 11 från öster. 1910
Mera om Högbergsgatan 11

hogbergsg11_6min.jpg
Högbergsgatan 11 från nordost. 2006

hogbergsg11_7min.jpg
Högbergsgatan från öster. 2006

hogbergsg13.jpg
Högbergsgatan 13. Katarina församlingsbibliotek.

hogbergsg13_2min.jpg
Högbergsgatan 13. Katarina församlingsbibliotek. 2006

hogbergsg17.jpg
Lusthus, Högbergsgatan 17. 1926

hogbergsg15_17min.jpg
Högbergsgatan 15-17. 2006

hogbergsg15_17_2min.jpg
Högbergsgatan 15-17 västerut. 2006

hogbergsg19_21.jpg
Högbergsgatan 19-21. 1908

bohlmarks1min.jpg
AB Arvid Böhlmarks lampfabrik, Högbergsgatan 21. 1910

hogbergsg27.jpg
Andreaskyrkan, Högbergsgatan 27

hogbergsg4min.jpg
Högbergsgatan 4. Byggdes ca 1730. Vindsvåningen tillkom 1838

hogbergsg4_3min.jpg
Högbergsgatan 4. 2006

hogbergsg4_2min.jpg
Högbergsgatan österut efter Nytorgsgatan.
Det röda huset är nr 4. 2006

hogbergsg6min.jpg
Hörnet Högbergsgatan/Nytorgsgatan. 2006

hogbergsg8.jpg
Högbergsgatan 8, Nytorgsgatan 4. 1906

hogbergsg10min.jpg
Högbergsgatan 10. Husets västra del och halva gårdsflygeln byggdes i en våning 1753 och iståndsattes efter brand 1814 och påbyggdes till tre våningar. 1825 tillbyggdes gathuset österut. Verkstadsrummen i gathusets övervåningar inreddes till bostäder 1859.

hogbergsg12min.jpg
Högbergsgatan 12. Huset uppfördes 1881och har till stora delar bevarad inredning från byggnadstiden.

hogbergsg14min.jpg
Högbergsgatan 14. Uppfördes 1755 och tillbyggdes 1758. 1838 ytterligare tillbyggt och påbyggt med en våning och inredd vind.

hogbergsg10_14min.jpg
Högbergsgatan 10-14. På vänster sida nr 11. 2006

hogbergsg14_10min.jpg
Högbergsgatan 14-10. På högra sidan nr 11. 2006

hogbergsg14_10_2min.jpg
Högbergsgatan 14-10. 2006

hogbergsg16.jpg
Högbergsgatan 16. 1902

hogbergsg16nutidmin.jpg
Högbergsgatan 16. 2006

hogbergsg16_18min.jpg
Högbergsgatan 16-18. Katarina Kyrkbacke. 2006

hogbergsg16_2.jpg
Högbergsgatan 16 (?).

hogbergsg16_3min.jpg
Högbergsgatan 16. Byggnadsår 1757.

hackelfjallkarta.jpg
Högbergsgatan 18-26. Kvarteret Häckelfjäll.

Häckelfjäll 7 (Gunnar Petterssons hemsida)

hackelfjall2.jpg
Kvarteret Häckelfjäll ovan

hogbergsg32_38.jpg
Högbergsgatan 32-38

hogbergsg28_38min.jpg
Högbergsgatan 28-38. 2006