Södermalm i tid och rum. Stockholmbtjul1901.jpg


btint3min.jpg
btint5min.jpg
btint4min.jpg


karta2000.jpg


Ur En bok om Söder, Per Anders Fogelström, 1953

Bondegatan hörde liksom Skånegatan (tidigare: Nya gatan) till de gator som tillkommit "efter (tull-) staketets utflyttning". Vid denna gata som möjligen fått namn efter bondekvarteren nära Vintertullen (och en tid hette Reenfeldtsgatan efter en krigskommissarie som hade en gård intill) låg en stor malmgård, den Tottieska. Charles Tottie, vars far inflyttat från England, ägde hus och drev grosshandel i kvarteret Bachus vid Skeppsbron. 1759 inköpte han en gård på Söder som han snart tyckte var väl liten och obekväm.

Tottie var en rik man och kunde kosta på sej att bygga ordentligt, det blev en ståtlig malmgård som den gamle murmästaren Wilhelm Friese fick skissera upp åt honom. Också parken omdanades - ruddammar och orangeri, persikohus och drivbänkar, pomeransträd, valnötsträd, myrten, lager ...

btkarta1885.jpg
1885

holmstrom.jpg Fjorton år efter köpet kan herr Tottie med maka flytta in och då bestämmer de att gården ska bli ett fidekommiss. Efter föräldrarnas död inflyttar sonen Anders men han dör barnlös och närmaste arvsberättigade släkting är landsortsbo och har ingen lust att överta den vackra malmgården med dess dyrbara inredning och väldiga målningar infällda i väggarna. Väverier och industrier flyttade in, ingen vårdade de många vackra detaljer som Tottie och hans konstnärliga medarbetare lekt fram. Inte förrän Johan Wilhelm Holmström kom hit (1868) och började tillverka bläck, blanksvärta och Eau de Cologne.

De första åren bedrevs arbetet vid Barnängens Tekniska Fabrik under mycket primitiva förhållanden. All tillverkning skedde för hand, alla varor till affärer, båtar och tåg transporterades på en enda dragkärra. Tandpastan gjordes av snäckskal som inköptes säckvis och maldes i mortlar och siktades. Holmström beskrivs som en sträng men god och glad patriark. Han var musikalisk, förtjust i fiske, jakt och segling. Jaktintresset blev anledning till att fabriken fick en mortelstötande björn i varumärket - och medförde också att det växte upp en liten zoologisk trädgård i parken vid Bondegatan. Levande björna, rävar, påfåglar, örnar, falkar ...

Den första björnen fick en särskilt flott bur med badrum och sängkammare - men blev trots komforten så vildsint att han måste skjutas. En ny björn kom från Ryssland, en tredje inköptes av en kringresande italienare. Men då satt den första redan uppstoppad och reklamerade för fabrikens varor i företagsbutiken vid Västerlånggatan. Runt omkring björnen varorna med de vackra namnen: Odaline ("för bibehållande av hudens mjukhet"), Konvaljeparfym ("beredd av svenska Liljekonvaljblommor, vilka i vällukt överträffa utlandets"), Stolen Kisses, Aromatisk Amykos-tandpasta, Savon Royal (tvål med kungligt vapen), New Mown Hay Soup, Salongsbläck ("lämpar sig bäst för damernas korrespondens"), Eau de Cologne pour la Noblesse du publique musical (med foto av Christina Nilsson) ... foretagsminnen1min.gif
forstoringsglas.jpg Barnängens Tekniska Fabrik AB sedd norrifrån. Gatan i nederkanten är nuv Åsögatan, tidigare Lilla Bondegatan.

1930 flyttade Barnängens Tekniska Fabrik till Alvik - och tog namnet med sej. Några år senare flyttade en del av,den gamla Tottieska malmgården till Skansen. Resten revs och gav plats för moderna och helt vanliga bostadskvarter.