namn.jpg
Kartor från 1885

karta1885_1min.jpg karta1885_2min.jpg karta1885_3min.jpg

karta2020min.jpg
2020

victoria_angkvarn_1900min.jpg
Bild från NO. 1900. Katolska kyrkan och till höger i bilden Victoria Ångkvarn vid Västgötagatan

Västgötagatan löper väster om och parallellt med Götgatan och det var troligen Götgatan som inspirerade till namngivningen, på samma sätt som Östgötagatan som sträcker sig öster om Götgatan. Där Västgötagatan anlades kring sekelskiftet 1900 fanns tidigare den betydligt smalare Fatburs Tvärgatan, där bland annat Victoria ångkvarn låg. Idag sträcker sig Västgötagatan bakom Södermalms saluhall söderut och övergår efter några kvarter i Tjurbergsgatan.

Victoria ångkvarn (ursprungligen Stockholms södra Ångqvarns- o. Vedsågeri-AB) var en ångdriven kvarn och såg i kvarteret Bryggaren Kvarnen anlades 1876 vid dåvarande Pilgatan 2 (numera Folkungagatan 44). Verksamheten lades ner 1910.

Victoria ångkvarn var en av kvarnarna som anlades i spåren av den industriella revolutionen. Ångkraft var mera pålitlig än vindkraft. Dessa ”ångkvarnar” eller ”eldkvarnar” kunde anläggas varsomhelst och gärna nära stora handelsplatser eller transportvägar. Den första ångdrivna kvarnen i Stockholm var Eldkvarn som byggdes år 1805 på Kungsholmen och vid Danviken uppfördes Saltsjökvarn, invigd 1891.

Kommissionshandlaren Johan Petter Andersson inköpte 1869 en tomt i dåvarande kvarteret Bryggaren i Katarina församling. Under de närmast följande åren uppfördes på tomten sågverk med cirkelsåg och vedklyvningsmaskiner, ångmaskinhus och stall.1876 utökades anläggningen med en byggnad tre våningar hög ångkvarn med magasin. År 1882 uppges Stockholms södra Ångqvarns- o. Vedsågeri-AB i kvarteret Bryggaren, tomt VIII (dagens kvarteret Nattugglan). Intill låg Stockholms södra stations bangård som anlades på 1860-talet. Därifrån gick ett stickspår fram till huset. År 1890 kallas anläggningen för Ångkvarns AB Viktoria (adress Folkungagatan 2 A). Under 1890-talet gjordes flera till- och påbyggnader av byggnaderna.

1913-1915 ombyggdes kvarnbyggnaden för Wilhelm Hellgren & Co:s tobaksfabrik som sedan tidigare hade sina lokaler i Bryggaren, tomter VI-VII. Efter att Hellgrens tobaksfabrik uppgått i statliga Svenska Tobaksmonopolet 1915 lades dock verksamheten ner 1922. Byggnaden övertogs istället av Konsumtionsföreningen Stockholm och användes som charkuterifabrik innan denna på 1930-talet flyttades till en då nybyggd anläggning i närbelägna kvarteret Fatburssjön. Kvarteret Bryggaren delades av på 1940-talet av Södergatan i två delar; Nattugglan och Ölbryggaren. Bryggaren 8 kom därefter att benämnas Ölbryggaren 1.

Byggnaderna användes på slutet av småindustrier och som lager innan de slutligen revs 1972. På platsen uppfördes 1977-78 ett kontorshus för Kronofogdemyndigheten, Västgötagatan 5, efter ritningar av arkitektkontoret EHKL .

Byggnaden ligger i kvarteret Nattugglan, strax söder om Medborgarhuset och i samma kvarter som Sankt Eriks katolska domkyrka och de numera försvunna industribyggnaderna för Victoria ångkvarn och Wilhelm Hellgren & Co.

Uppdragsgivare var Byggnadsstyrelsen som anlitade EHKL arkitektkontor att formge byggnaderna. Resultat blev ett ganska slutet tiovåningshus (Hus 01) i betongelement med indragen takvåning och ett halvrunt trapphustorn i vardera hörn. Fönstren var samlade i stora fält med grönfärgade plåtkassetter mellan dem.

Till byggnadskomplexet hör även en gårdsbyggnad (Hus 02) som är sammanbyggd under mark med huvudbyggnaden. Även det är uppfört i betongelement och har fyra flyglar eller vingar mot öster och tre trapphustorn längs sin västra fasad. Under Hus 02 går Söderledstunneln. Genom kvarteret, mellan Hus 01 och Hus 02, löper ett gångstråk som förbinder Folkungagatan och Åsögatan.

vastg5_2016min.jpg Västgötagatan 5 söderut

vastg5_2016_2min.jpg Västgötagatan 5 norrut från hörnet med Åsögatan

Årsskiftet 2013/2014 flyttade Skatteverket till nya lokaler vid Lindhagensplan på Kungsholmen. I och med det bestämde Vasakronan, som numera är fastighetsägare, att låta renovera lokalerna vid Västgötagatan och anpassa dem för nya moderna kontorslösningar. Beslut till ombyggnaden togs i augusti 2013 och byggstart var i januari 2014. För den nya utformningen anlitades arkitektkontoret Equator Stockholm. Kontorshuset ombyggdes 2015-2016 och nominerades till en av tio finalister till Årets Stockholmsbyggnad 2016.

vastg27min.jpg
Västgötagatan söderut 1906. Blekingeg 30-34 tv och 28 th
kartavastg27_1899min.jpg vastg9a1880min.jpg Västgötagatan 9 A, Åsögatan 16. 1880 kartavastg9amin.jpg vastg11min.jpg Västgötagatan 11. Nybygge 1908

vastg11narbildmin.jpg Västgötagatan 11 något närmre. En vägg på gårdssidan har rasat. 1908 kartavastg11min.jpg vastg16_18min.jpg Västgötagatan 18-16 th. Hörnet av Ölandsgatan 16. 1901 kartavastg18_16_1909min.jpg 1909 vastg18_16olandsg15kvalnenmin.jpg Västgötagatan norrut från Ölandsgatan. Västgötagatan 18 tv, nr 16 ovanför. Kv Alnen

vastg18_20min.jpg
Västgötan 18-20. Bilden norrut från Skånegatan. 1902
vastg18_2021min.jpg Norrut från Tjurbergsgatan 2021. Västgötagatan 18 längst bort. vastg18olandsg15kvalnen_2min.jpg Västgötagatan 18 / Ölandsgatan 15. 1920 vastg20olandsg14kvfotenmin.jpg
T v Västgötagatan 20 och Ölandsgatan 14 i kv Foten.
På andra sidan gatan Ölands-
gatan 15 och Västgötagatan 18-16 kv Alnen. Norrut 1906
vastg20soderut_ca_1912min.jpg
Västgötagatan 20 söderut. Ca 1912

hollandarev3min.jpg hollandarev3_1min.jpg hollandarev3_2min.jpg Holländarevägen 3 i förgrunden av bilden längst t v. I bakgrunden Katarina kyrka i NO. På vägen låg/ligger Skånegatan, Västgötagatan med kv Bryggaren vid Åsögatan. Ungefär i höjd med den vita skorstenen finns idag Västgötagatan 17 och därbakom Skrapan ute vid Götgatan. Året är 1896.