karta1899tomhornsgmin.jpg

1899. Timmermansgatan från Södermälarstrand till Hornsgatan
namn.jpg

Timmermansgatan sträcker sig från Bastugatan i norr till Fatbursgatan i söder och är cirka 750 meter lång. Norr om Bastugatan slutar Timmermansgatan i en trappa upp till Mariaberget och Monteliusvägen.

Timmermansgatan fick sitt nuvarande namn fastställt år 1857, men redan 1647 omnämns den som Timbremans gathun. Namnet härrör från timmermansämbetets gård som låg i hörnet Timmermansgatan och Högbergsgatan. Delar av gatan hade tidigare olika namn, som Bengt Bryggares gränd (1670), Arfweds Dawids gata (1674), Arfwidh Dawidz gata (1679) och Arfwids Dawids gatan (1754). Denne Arvid Davidsson var en rådman som hade sin trädgård vid gatan.

Timmermansgatan passerar mellan Hornsgatan och Sankt Paulsgatan kvarteret Rosendal mindre. Hörnhuset mot Hornsgatan i detta kvarter uppfördes på 1970-talet medan Södermalmsskolan med adress Timmermansgatan 21 ritades av arkitekten David Dahl i funkisstil på 1930-talet.

Vid Timmermansgatan 2 ligger det kulturhistoriskt värdefulla huset Mälarborgen som restes 1889 enligt Gustaf Hermanssons ritningar och vilket genom sitt läge vid Mariabergets brant är en omisskännlig del av bergets siluett.

timmermansgatantecknadmin.jpg

Timmermansgatan från Högbergsgatan ned till Södra stationsområdet
Ur Södertur 2, Johan Eriksson och Per Lindroos
karta1899tomhogbgmin.jpg Från Hornsgatan söderut till Högbergsgatankarta1899fromhgbgmin.jpg
Från Högbergsgatan till Södra stationsområdet
Mälarborgen

Det fem våningar höga bostadshuset vid Timmermansgatan 2A / Bastugatan 38 restes 1889–1890 av byggmästaren, tillika byggherren, Sven Nilsson enligt arkitekten Gustaf Hermanssons ritningar. Till följd av terrängens lutning vilar huset på en hög stensockel mot norr. De historiserande tegelfasaderna varieras med spritputsade fält och dekorationsmålade sköldar och blomstermotiv. Hörnet krönts av ett tornparti med tre hängande hörntorn och trappgavlar. I gavelröstet återfinns byggmästarens initialer S N samt årtal i ankarjärnen.

Det samtida intilliggande huset på Bastugatan 40 är sammanbyggd med Mälarborgen åt väster och har samma stil som Mälarborgen, men så har det också samma byggherre och arkitekt. De båda husen bidrar till Mariabergets siluett och är vida synliga från Riddarfjärden.

Eugène Jansson

Konstnären Eugène Jansson flyttade till Timmermansgatan 2 tillsammans med sin mor och bror 1891 och använde senare trapporna upp till Mariaberget som motiv för sin målning "Motiv från Timmermansgatan" från 1899.

malarborgenfrostermin.jpg
Mälarborgen från öster

malarborgenritningmin.jpg

Efter ett kort mellanspel i en våning på Hornsgatan 71 flyttade han redan 1894 till Bastugatan 40 där han bodde fram till sin död. Från Mariaberget skapade han flera av sina målningar av Riddarfjärden.

Eugène Fredrik Jansson föddes 18 mars 1862 i Jakobs församling i Stockholm, dog 15 juni 1915 på Stockholms sjukhems avdelning på Skuru i Nacka. Konstnären växte upp i ett fattigt hem, men med föräldrar som var angelägna att ge honom en god uppfostran.

malarborgenmin.jpg malarborgen2min.jpg
Vid 14 års ålder fick han scharlakansfeber, och hade som följd av detta nedsatt hörsel samt ett njurlidande som plågade honom hela livet. Efter en kortare butiksanställning efter konfirmationen studerade Jansson 1878-1881 vid Tekniska skolan och samtidigt vid Edvard Perséus målarskola i Stockholm. Han fortsatte sedan 1881 vid Konstakademiens antikklass, men slutade efter något år. Av ekonomiska skäl kunde han inte som flera av sina jämnåriga fortsätta i Paris.

eugenejanssonmin.jpg
Inledningsvis fann han motiven i sin nya stadsdel från dess stränder och utkanter, från Tantobergen och Årstaviken med bryggor, med nedgångna fabriker och kåkar i olika årstider. Pastellkritorna byttes senare ut mot oljefärg, och både uttrycksförmågan och dukarnas storlek växte.

I mitten av nittiotalet fann han sin mest bekanta motivkrets - utsikter från Söders höjder ner över staden och Mälaren, ofta i blåaktig tonskala, med en summariskt behandlad förgrund som ger djup till motivet. Han låter gärna långa, ringlande rader av gatlyktor reflekteras i vattnet, och har ofta kommit att kallats för blåmålaren.

Efter sekelskiftet tycktes tidigare motivområden uttömda och Jansson övergick alltmer till figurmåleri och kom att måla muskulösa, nakna manliga gestalter, som solbadar på badhusbryggor eller utövar atletik, ibland kallad friluftsvitalism. Konstnärens njursjukdom tvingade honom att regelbundet gymnastisera och bada. Han fick genom kontakter tillträde till Flottans badhus på Skeppsholmen där han fann gott om modeller för sitt figurmåleri.

Dessa dukar utmärker sig med en frisk och solig stämning, med noggrant studium av det anatomiska. Bakom dessa målningar föreställande nakna män låg något djupare än enbart ett intresse för den mänskliga kroppen.


soluppgangmin.jpg
motivfrtimgmin.jpg

flottansbadhusmin.jpg badtavla2min.jpg Jansson var homosexuell i en tid då homosexuella handlingar var olagliga. De män som poserade för honom var ofta män han inledde förhållanden med, varför bilderna blev ett risktagande men också ett sätt för honom att leva ut sin sexualitet.

Efter Janssons död brände hans familj hela hans korrespondens för att dölja hans läggning. Han är begravd på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm.

timg14hornsg68min.jpg
Timmermansgatan 14 uppåt till höger. Hornsgatan 66-68 till vänster. Gästgiveri 1850-70-talet
timg14hornsg66min.jpg
Gården till Timmermansgatan 14 och Hornsgatan 66. Inkörsel från Hornsgatan
hornsg64hornettimgnorrutmin.jpg
Hornsgatan 64, Timmer-
mansgatan 17 t v norrut
timg25min.jpg Timmermansgatan 25. Ulla Winblads bostad timg25norrutmin.jpg
Norrut
timg25gardenmin.jpg Gården

Wikipedia

Ulla Winblad, en av Carl Michael Bellmans mest kända figurer, är nymf och prästinna vid Bacchi Tempel. Ulla Winblad är löst baserad på den verkliga personen Maria Kristina Kiellström, Timmermansgatan 25. Hon uppträder först i Bacchi Ordenskapitel, där hon är nymfernas anförare och talar på alexandriner. I Fredmans epistlar är hon desto mer fåordig, och har endast tre repliker.

Sven Stolpe har skrivit att "Det märkliga, ja kanske helt unika, med hennes gestalt är att hon både är den vulgära, naturalistiskt tecknade skökan och den bellmanska rokokons obestridda, av alla dyrkande skönhetsdrottning."

Namnet Ulla Winblad är en hopsättning där förnamnet kommer från Kiellströms bästa väninna, Ulrika Ek som kallades för Ulla, och efternamnet är Kiellströms styvmors.liksomenherdinnamin.jpg


ullawinbladhteckningmin.jpg
Lars Westerbergs Blogg
Liksom en herdinna

Det är svårt att inte se Bellmans Liksom en herdinna, som en drift med den goda smaken. Han har blivit sedd över axeln som en enkel underhållare, nu har han tagits till nåder av tidens ledande författare Johan Henric Kellgren, som skrivit ett vackert förord till epistlarna. Detta betyder rimligen ett statusmässigt lyft för Bellman. Men han har blivit den klassiker han är idag på grund av att han inte följde tidens smak och litterära regler. Skall han nu bli fin och flytta in i salongerna med sitt persongalleri av förfallna bohemer?

Ja, det ser så ut. Ulla Winblad är förvandlad till en högst anständig herdinna. Det var ju nämligen aristokratin som lekte herdar och herdinnor. "Herdar utan lamm och får. Gutår!" som det raljerande heter i "Blåsen nu alla!" Inte prålar Ulla Winblad i Liksom en herdinna med vulgära pärlor och smycken. Nej, med utsökt måttfullhet pryder hon sig med ängens växter. Väppling, hägg och syren. Och hon är enkelt klädd, en tunn tröja av bomullslärft, "en nankinströja snörd".

ullawinbladhgravmin.jpg Så gör hon en utfärd med sitt gäng till Första torpet, en lantligt belägen krog. Det är söndag och sommarstämning. Kyrkklockorna från Danderyd hörs, det åskar lite, tuppen gal. Men så börjar man förstås att dricka. Vad händer då? Mollberg blir snabbt plakat och faller av stolen. Och Ulla råkar slå ut tallstrunten på klänningen. Tallstrunt torde väl vara kryddat brännvin.

ullawinbladhteckning2min.jpg

timg29_31vyg15min.jpg
Timmermansgatan 29-31 söderut. Wollmar Yxkullsgatan 15 till vänster


timg35hgbg53min.jpg
Timmermansgatan 35 söderut. Högbergsgatan 53 till vänster

timgsoderutkorsnmariaprastggmin.jpg
Timmermansgatan 38 söderut mot korsningen med Maria Prästgårdsgata

timg39frbegmin.jpg Timmermansgatan 39 mot sydost. I förgrunden Bengt Ekehjelmsgatan 14-16.
timg39beg15_17min.jpg Timmermansgatan 39. Bengt Ekenhjelmsgatan 15_17 österut. 1923. Nürnbergsbryggeriet skymtar längst bort.

timg40_44bengteg12hgbg70ev62min.jpg Timmermansgatan 44-40. Maria gamla prästgård närmast. I bak-
grunden Högbergsgatan 70
timg46_48bengteg9ev15min.jpg Timmermansgatan 46-48 timg51min.jpg Timmermansgatan 51 (den vita gaveln). Ungefär vid nuvarande Timmermansparken timmermansparkenmin.jpg Ungefär vid den vita gaveln norrifrån 2020. Timmermansparken. Här slutar Timmermansgatan vid Söderallén.