arstaslutvinjett.jpg
Text nedan


fjardeholmen1.jpg

Polis intog okänd holme

DET FINNS EN VIT FLÄCK på Stockholms karta. En holme som ingen mänsklig fot beträtt. Åtminstone inte sommartid. I år. Denna outforskade plats ligger helt centralt, men har ändå varit okänd fram till nu.

För ett par dagar sedan gjordes det första landstigningsförsöket. En kvinnlig kriminalkommissarie, Karin Björkman, åtog sig det vanskliga uppdraget. Utan vare sig djungelkniv eller elefantstudsare satte hon sig i en liten jolle och försökte inta holmen från öppet vatten. Att det var just Karin Björkman som skulle bli först med att sätta sina fötter på holmen, har sin naturliga förklaring. Hon har hållit den vita fläcken under uppsikt från sitt köksfönster i flera år och hon känner till de vilda farvattnen mellan Tanto och Årsta holmar. Hon är dessutom en av eldsjälarna i Föreningen Tantofolket som har i uppdrag att sköta om Årsta holmar.

Det är alltså vid de tre historiskt kända platserna, Ahlholmen, Lillholmen och Bergholmen, som den nya skapelsen skett. Nytillskottets födelse har tagit lång tid. Värkarna började under 1800-talet och födseln har pågått under 1900-talet, som Karin Björkmans upptäcktsresandekamrat Rune Sahlström beskriver det.

fjardeholmen2.jpg

Den nya namnlösa holmen har vuxit upp kring en stor sten som finns i det täta gungflyet vid Årstabron. Århundradens landhöjning och avslamning har gjort att den vuxit i storlek så pass att den i dag kan kallas för holme.

FÖRENINGEN TANTOFOLKET hade planerat att göra en botanisk förteckning över växtligheten på den vita fläcken. Undersökningar av grannholmarna har avslöjat både monstruösa snödroppar och en unik sälgart. Men därav blev intet. Karin Björkmans landstigningsförsök stoppades av det slingrande långa grenverket på holmens stolthet, en vid vide, och Rune Sahlström fick aldrig någon möjlighet att fästa sin hemgjorda skylt med en vädjan på svenska och engelska att undvika landstigning på holmen.

Rune Sahlström tänker nu erövra den nya holmen bakvägen om vadarstövlarna räcker. Han är fast övertygad om att landshövding Ulf Adelsohn ska godkänna den vita fläcken som en fjärde Årstaholme till hösten och att hela området ska förklaras som naturvårdsområde. Borgarrådet Carl-Erik Skärman lär i så fall ha lovat att förrätta dop på plats och ställe.

BENGT LINDSTRÖM