3. Mäster Mikaels Gata 8, Kv Glasbruksklippan

khs82.jpg

Uppe på Stigberget och kring Fjällgatan bodde man länge trångt och ohälsosamt. Så bodde
t. ex. 1906 i huset Mäster Mikaels gata 8 tjugofem vuxna och nio barn. Årshyrorna var mellan 60 och 250 kronor. Mest betalade en slaktare, som hade en årsinkomst om 1 200 kronor. De som bodde i huset hade en rad olika yrken. Där fanns t. ex. skomakare, sjömän, slaktare, sidenväverskor, skepparhustrur, sömmerskor och arbetskarlar.

År 1880 bodde 34 vuxna och 11 barn i detta hus. Här finns en mureriarbetaränka, en kontorsdräng, en tullvaktmästaränka, sömmerskor, arbetskarlar, järnarbetare, en styrmansänka, en sjöman, en piga m.fl.

År 1910 bor här lika många: 30 vuxna och 15 barn. Titlarna är också ungefär desamma: f. d. kontorsbiträde, hushållerska, hamnarbetare, hantlangare, snickarhustru, kartongarbeterska, trikåstickerska, tapetserararbetare, smedshantlangare, frånskild hustru, positivspelare m. fl.

År 1940 finns här bara 4 vuxna, inga barn: en änkefru, en fröken, en f. d. hushållerska och en diversearbetare.

År 1970 bor 1 vuxen person, en slipare, i huset, som också rymmer lager och atelje.

lagefjg5.jpg

lagefjg7.jpgmmg8gardnumin.jpg
forstoringsglas.jpg Glasgränd från Sandbacksgatan i söder, 2001

fjallg6810nr8min.jpg
forstoringsglas.jpg
omra4dnutidmin.jpg
forstoringsglas.jpg 2001

omra3nutidmin.jpg
forstoringsglas.jpg
s95fjallgat2min.jpg
forstoringsglas.jpg Gården till Fjällgatan 8 (numera Mäster Mikaels gata 8). Till vänster i bilden Glasgränd, som fortfarande finns kvar. I bakgrunden nr 11. Såväl nr 8 som nr 11 står kvar, medan det höga huset i bakgrunden (Adlersparreska huset) revs för Katarinavägens framdragande. Fotot togs av Oskar Heimer omkr sekelskiftet. Bilden tagen från söder.