namn.jpg

karta1899gotg_sodermgmin.jpg
1899. Götgatan till Södermannagatan
karta1899sodermg_borgmgmin.jpg 1899. Södermannagatan till Borgmästargatan

Wikipedia

Kocksgatan sträcker sig från Götgatan i väster till Borgmästargatan i öster. Gatan är uppkallad efter borgaren Ragvald Kock som även har gett namn åt Ragvaldsgatan vid Maria Magdalena kyrka. Under 1600-talet kallades gatan "Ragvald Kocks gata", men redan i början av 1700-talet hade det kortare namnet slagit igenom. Sedan 1800-talets mitt heter gatan Kocksgatan.

Innan gatan fick sitt nuvarande namn hette den Humlegårdsgatan, sannolikt efter "humlegållen på Södher malm" som omtalas 1646. På 1670-talet kallades den också Bagaregatan. I en bouppteckning från 1672 nämns såväl Staffan bagares gatan som Bagare gatun. I Holms tomtbok två år senare finns alternativen Rafwal Kåks Gata eller Humblegårdz gatan.

Kocksgatan tillhör de områden på Stockholms malmar som fick sin nuvarande utformning under 1800-talets sista hälft då stenstaden växte fram. Den långa smala gatan tillhörde Södermalms arbetarkvarter och bebyggdes till stor del med så kallade hyreskaserner.


karta1899nr36min.jpg

På tomten till nuvarande Kocksgatan 36, som var en del av en större gårdsanläggning med fähus, trädgård med lusthus, stall för hästar osv., bedrevs en tid i början av 1800-talet pensionatsinrättning, senare missionsskola och från 1860-talet brännvinsdestilleri och utskänkningslokal. Den senare höll sig kvar i samma gatukorsning, fast i olika hus, ända till 1973 då systembolagsbutiken på Södermannagatan 12 avvecklades.

kocksg36numin.jpg
kocksg36sodermg11min.jpg Kocksgatan 36 och t h Södermannagatan 11 På 1900-talet kom fastigheten mest att hysa småaffärer och lagerlokaler ända fram till rivningen omkring 1940. Redan från början bodde en bagare på tomten för nuvarande Kocksgatan 36, Oluf Bagare, och sedan bedrevs bakning på platsen ända fram till 1770-talet. brunnermin.jpg Kocksgatan, en bok av Ernst Brunner

Kocksgatan är en drastisk humorfylld och myllrande berättelse om livet på en avsides Stockholmsgata en varm sommar under 70-talet. Den bjuder på kärleksmöten, svartsjuka, brantbestigningar och störtningar, solbad, kryddade maträtter, himmelska fyllor och djävulska baksmällor. Människorna på Kocksgatan - konstnärer, studenter, hembrännare och butiksinnehavare - dras med i en virvel av händelser, som i rötmånadens tecken kastar dem mellan erotisk hetta och blodiga hämndeakter.

kocksg10_16ostg30min.jpg Kocksgatan 10-16, Östgötagatan 39. Neumüllers bryggeri kocksg24metodistmin.jpg Kocksgatan 24 fr väster.
St Markus metodistförsam-
ling med kyrksalen på 2:a våningen
kocksg24min.jpg Kocksgatan 24 från öster kocksg25_29_1907min.jpg Kocksgatan 25-29. 1907. Från väster kocksg27frostermin.jpg Kocksgatan 27 från öster kocksg29vasterutfrsodermgmin.jpg Kocksgatan 31 och västerut från Södermannagatan 10 t h

kocksg39_41gardenmin.jpg Kocksgatan 39-41, gården kocksgatan47min.jpg Kocksgatan 47 österut. Restaurang Masis Knosis. I bakgrunden nr 49-55 kocksg49_51min.jpg Kocksgatan 49-51 österut. Renstjernasgatan 19B på hörnet kocksg49_55_2min.jpg Kocksgatan 49-55 kocksg57_53min.jpg Kocksgatan 57-53 västerut. Det högre huset i bakgrunden är Kocksgatan 54 och Renstjernasgatan 22

kocksg55_59min.jpg Kocksgatan 55-59 kocksg62min.jpg Folkungagatan 34 med Kocksgatan 62 i bakgrunden. Borgmästargatan t v kocksg49och56osterutmin.jpg Kocksgatan österut från Renstjernasgatan. Nr 49-51 t v, 56 t h kocksg12_2021min.jpg Kocksgatan västerut. Nr 12 t v efter korsningen med Östgötagatan kocksg24_2021min.jpg Kocksgatan 24 t v västerut mot korsningen med Östgötagatan

kocksg27_2021min.jpg Kocksgatan 27 t v. Österut
mot Södermannagatan
kocksg49_2021min.jpg Kocksgatan 49 t v österut
efter korsningen med Renstjernasgatan
kocksgmotoster2014min.jpg Kocksgatan österut 2014.
Galleri Kocks i nr 18 t h
kocksgmotgronejagarenmin.jpg
Kocksgatan västerut
mot Götgatan. 2014. Före korsningen med Östgötagatan. Nr 22 närmast t v.