Promenad i Högalid den 31 maj 2003
Klicka på de röda stjärnorna för bilder!
promenad2003.jpg