namnet.jpg
karta1899min.jpg Stockholms gatunamn, Stahre m fl, 1983

Vid tiden för namnrevisionen 1885 fanns det i Stockholm två gator med namnet Parisgränden. Bägge två fick då nya namn, i det ena fallet Observatioriegatan (i Vasastaden) och i det andra Fredmansgatan. Det var den av Bellman besjungne Jean Fredman "namnkunnig Urmakare i Stockholm utan Ur, Verkstad och Förlag", som fick ge namn åt gatan. Det var självfallet den angränsande Bellmansgatan som gav uppslag till namnet. Södernamnet Parisgränden var bildat kvartersnamnet Paris, belagt 1650. Den vanligaste orsaken till namnbyte på gatorna var namnlikheten. Det är emellertid anmärkningsvärt, att man i detta fall känt sig föranlåten att byta namnet på båda gatorna

Mera som en gissning må följande tänkbara förklaring även nämnas. En gammal benämning på ordningsmaktens representanter var "korvar". I äldre stockholmska förkom även en annan öknamnsvariant, nämligen "paris" med betoningen på första stavelsen, som sannolikt uppstått av den anledningen att "korvarna" patrullerade i par. Namnet Parisgränd kan således ha gett upphov till felaktiga och icke önskvärda associationer, och detta kan då också ha motiverat namnbytet.frdmgmotvastermin.jpg Fredmansgatan mot väster. Nr 6 till höger och 11 rakt fram


frdm4_6min.jpg Samma vy 1903. Lägg märke till att Maria Prästgårdsgata börjar uppe
karta2020min.jpg vid Fredmansgatan och via trappor leder ned till Björngårdsgatan frmg6min.jpg Albert Lundell, konfekt och chokladfabrik, Fredmansgatan 6 frmg6gardenmin.jpg Från gården


albertlundellburkmin.jpg

albertlundellburk2min.jpg

trapportillbellmgmin.jpg Trappor ned till Bellmansgatan
trapportillbellmg2min.jpg Trappor upp till Fredmansgatan mariaelementarmin.jpg Maria Elementarskola på hörnet Fredmansgatan / Kvarngatan