namn.jpg


Gatan sträcker sig i väst-östlig riktning från Söderledstunneln vid Södermalmsavfarten och korsar sedan Götgatan, Östgötagatan, Södermannagatan, Nytorgsgatan, Renstiernas gata, Borgmästargatan, Erstagatan, Londonviadukten och Tegelviksgatan och slutar vid Danviksbron där Värmdövägen tar vid. Sträckan mellan Londonviadukten och Danviksbron är en del av infartsleden från Nacka och Värmdö. Gatans längd är cirka 1 900 meter.

Gatan fick sitt nuvarande namn i samband med den stora namnrevisionen i Stockholm 1885. Namnet tillhör kategorin "fosterländska och historiska namn" och syftar på den medeltida s.k. Folkungaätten, vilken idag av historiker oftare kallas för Bjälboätten. På Petrus Tillaeus karta från 1733 heter gatan Rådmansgatan och Pihlgatan. Efterhand övertog Folkungagatan Tjärhovsgatans roll som huvudgata på östra Södermalm. Fram till 1986 gick dess västra del ända fram till Timmermansgatan, men på den delen ändrade man namnet till Södermalmsallén.

Tidigare namn för Folkungagatans olika avsnitt var bland annat Danwijkz gathon (1644) och Skipzhwarfswägen (1688) eftersom gatan gick ner till Stockholms stora skeppsvarv i Tegelviken. Gatans del väster om Götgatan hette tidigare Fatbursgatan efter sjön Fatburen som låg här. Längs gatan hade flera rådmän sina tomter, varför namnet Rådmannegatan och Rådmans gatan började användas. I Holms tomtbok från 1674 förekommer såväl Rådmans gatan som Borgmästaregatan. Denne borgmästare hette Hans Olofsson-Törne (död 1671). Han ägde en tomt och en kvarn (Borgmästarkvarnen) i kvarteret Gråberget.

Folkungagatan från Götgatan till Södermannagatan

karta1899gotgtillsodermannagmin.jpg
folkung2min.jpg Folkungagatan 2, Katolska kyrkan vid Södra Bantorget 1890. (Medborgarplatsen)folkung1min.jpg Folkungagatan 1, Götgatan 44, vid Södra Bantorgets sydöstra hörn

folkung3_2min.jpg Olof Martin Andersson, akvarell 1900-10. Folkungagatan 3. Nordöstra hörnet mot Götgatan nr 53 folkung4min.jpg Folkungagatan 4 / Görgatan 55. Restaurang Hamburg
Källaren Hamburg
folkung8min.jpg Folkungagatan 8. Ett kafé.
folkung8gardenmin.jpg Folkungagatan 8, gården, söderut

folkung10_12min.jpg Folkungagatan 10-12

folkung12min.jpg Folkungagatan 12. Hörnet av Södermannagatan. Johan A. Beckman & Co var ett konstgjuteri i Stockholm grundat 1877. kyrkklockamin.jpg Troligen gjuteriets gård, år 1886. Med kyrkklocka till Kemi kyrka. Verksamheten upphörde 1912. folkung19sodermankvhastenmin.jpg Hörnet Folkungagatan 19 (t v) Södermannagatan (t h)
Kvarter

Gråberget
Läge: Folkungagatan 47-59 (3-9), Götgatan 49-51, Tjärhovsgatan 2-14, Östgötagatan 22-24. Detta kvartersnamn tillhör de äldsta på Södermalm och finns nämnt i hävderna omkring 1650. På Tillaei karta finns kvarnen Borgmästarquarn markerad inom västra delen av kvarteret, som då var beläget på ett berg, därav namnet. Numera ligger Hotell och Restaurang Malmen inom kvarteret vid Götgatan 49-51 och vid Tjärhovsgatan 4 ligger restaurang Kvarnen, som troligen fått sitt namn efter den gamla Borgmästarequarnen.

Vägaren
Läge: Folkungagatan 50-64 (4-6), Götgatan 53-57, Kocksgatan 1-15, Östgötagatan 26-28. År 1648 omtalas kv. "Wägharen" såsom beläget vid dåvarande Humblegårdsgatan på Södermalm och på Tillaei karta återfinns kvarteret med namnet "Wägaren" på samma plats som nu. Inom kvarteret låg förr den gamla källaren Hamburg, där de dödsdömda fick sin sista sup under färden till avrättningsplatsen bortom Skanstull. Källaren hade fått sitt namn av dess förste krögare Henrik Hamburg, som blev borgare i Stockholm 1659. Huset med källaren revs 1912. På platsen ligger nu biografen och teatern Göta Lejon - f.ö. ett tidigare

kvvagarenmin.jpg kvartersnamn på Söder. Området har också på sin tid inrymt lokaler för Neumöllers bryggeri och AB Stockholms Bryggerier.
Hästen Läge: Folkungagatan (11-19),Södermannagatan (4-6), Tjärhofsgatan (8-12) , Östgötagatan (31).

Båtsmannen Större
Läge: Folkungagatan (8-12), Kocksgatan (17-31), Södermannagatan (8-10), Östgötagatan (33). Detta kvarter liksom kv. Båtsmannen Mindre öster därom har anor från 1650-talet och erinrar om där på den tiden verksamma yrkesmän. De nuvarande byggnaderna inom båda kvarteren är till största delen uppförda omkring sekelskiftet. - Kocksgatan intill kvarteret erinrar om den på sin tid välkände borgaren Ragvald Kock, som på 1600-talet var tomtägare på Södermalm och som även givit namn åt Ragvaldsgatan inom Maria Magdalena församling.


Folkungagatan från Södermannagatan till Renstjernas gata

folkung14_18min.jpg Fokungagatan 14-18 österut. Kv Soldaten folkung20_23min.jpg Folkungagatan 20-23. Gårds-
exteriör nr 20. Närmast kv Båtsmannen Mindre. Mittemot nr 23 i kv Rudan Större
salemkyrkanmin.jpg Folkungagatan 14 idag 90. Folkungakyrkan karta1899sodermtillrenstjgmin.jpg

Folkungakyrkan - Salemkyrkan

folkung23min.jpg Folkungagatan 23 närmast - österut (87-97) folkung18nu94korsnytorgmin.jpg Folkungagatan 18 (94). Korsningen med Nytorgsgatan Kyrkobyggnaden i kvarteret Soldaten uppfördes 1877-1878 åt Stockholms andra baptistförsamling. Initiativtagare var Anders Wiberg som genom en resa till England skaffat intressenter för bygget. Arkitekt var Johan August Westerberg. Den invigdes 5 januari 1879 och benämndes då Salemkapellet. Den byggdes i två våningar av liggande timmer som flottades till Klara sjö och sedan reveterades.

En trappa leder upp till de tre rundbågade entrédörrarna, och det övre planet har fem grupper med tre smala rundbågade fönster. Mindre kupoler i hörnen flankerar den låga fronton en mot Folkungagatan. Kyrksalen rymde 778 platser, inklusive läktarna som omger tre av kyrkorummets sidor. Fondväggen har en absid med ett omstrålat förgyllt kors och en duva.

På övre våningen finns en samlingssal för 120 personer. Vid sekelskiftet 1900 bedrev församlingen söndagsskola med upp till 1 000 barn. Nuvarande takarmatur, bänkinredning och målning tillkom vid en restaurering av kyrksalen 1939.

År 1954 bytte man namn till Salemkyrkan. Under 1990-talet slogs församlingarna i Salemkyrkan och Ebeneserkyrkan (som 1883 brutit sig ut ur Stockholms södra baptistförsamling) samman och bildade Södermalms Baptistförsamling. Församlingen (med ankytning till dåvarande Svenska Baptistsamfundet) upphörde 2011. Fastigheten såldes till Elimkyrkan som efter en genomgående renovering av gudstjänstsalen flyttade sin verksamhet dit, den 18 maj 2014, från Elimkyrkan på Östermalm. I samband med detta fick huset sitt nuvarande namn, Folkungakyrkan.

folkung21vasterutfrnytorgsgmin.jpg Folkungagatan 21 på höger sida västerut från Nytorgsgatan

Kvarter

Rudan Mindre
Läge: Folkungagatan 79-85, Nytorgsgatan 22-24, Södermannagatan 3-5, Tjärhovsgatan 3238. Detta kvartersnamn liksom kv. Rudan Större öster därom återfinns på samma plats på Tillaei karta. Kvartersnamnet var inte ovanligt förr - det har tidigare också återfunnits på Ladugårdslandet-och ofta var det motiverat av närbelägna ruddammar.

Inom kv. Rudan Mindre ligger den Törnqvistska slaktargården, ursprungligen uppförd 1711 och senare inköpt av en slaktare. En av dennes anställda, C. G. Törnqvist, köpte den av sin arbetsgivare och renoverade gården på 1840-talet varvid den i stort sett fick den utformning den har i dag.

På gården finns ännu ett stall kvar från 1700-talet. Intill detta finns ett av Stockholms få bevarade lusthus, där bl.a. Oskar Levertin och Lubbe Nordström enligt uppgift skall ha varit verksamma med författarskap sommartid. Gården var i släkten Törnqvists ägo till 1924, då den inköptes av Stockholms stad. I samma kvarter ligger vid Södermannagatan 5 Södermalms polisdistriktsstation.

Båtsmannen Mindre
Läge: Folkungagatan (20), Kocksgatan (39-47), Nytorgsgatan (23), Renstjernas gata (18). Detta kvarter liksom kv. Båtsmannen Större väster därom har anor från 1650-talet och erinrar om där på den tiden verksamma yrkesmän. De nuvarande byggnaderna inom båda kvarteren är till största delen uppförda omkring sekelskiftet. - Kocksgatan intill kvarteret erinrar om den på sin tid välkände borgaren Ragvald Kock, som på 1600-talet var tomtägare på Södermalm och som även givit namn åt Ragvaldsgatan inom Maria Magdalena församling.

Soldaten

Läge: Folkungagatan 86-94, Kocksgatan 33-37, Nytorgsgatan 26-30, Södermannagatan 7-9. År 1648 finns detta kvarter nämnt på Södermalms östra del vid dåvarande Södra Kapellsgatan. Kvarterets placering mellan de båda kv. Båtsmannen Mindre och Större ger en antydan om att inte endast sjöfolk varit bosatta där i äldre tider. Inom kvarteret ligger vid Folkungagatan 88-90 Salemskyrkan, byggd av sällskapet "Rätt och sanning" .
folkung22_36min.jpg
Folkungagatan 22-36 (110-122) österutLängst ned till höger Folkungagatan 22 / Renstjernas Gata 19A. Nr 36 längst bort ligger på hönet på andra sidan av Borgmästargatan. I bakgrunden går parallellt Kocksgatan 51-55. Det höga huset i bakgrunden är Kocksgatan 62.
Folkungagatan från Renstjernas gata till Sågaregatan

karta1899renstjgtillsagaregmin.jpg


folkung24_30min.jpg Folkungagatan 30-24 (116-110) västerut

folkung24_28nu110_118min.jpg Folkungagatan 24-28 (110-118) österut

folkung24min.jpg Folkungagatan 24

folkung32_36min.jpg Folkungagatan 32-36. Borg mästargatan t h före nr 36
folkung34min.jpg Folkungagatan 34. I bak-
grunden t v Borgmästar-
gatan 4 och t h Kocksgatan 59
folkung34nu120min.jpg Folkungagatan 34, Borgmästargatan 4-6. I bakgrunden Kocksgatan

folkung38_36min.jpg Folkungagatan 38-36 (132-130) västerut folkung38_40nu128_140min.jpg Fokungagatan 38-40 (128-140) österut. T v kv Ersta, t h kv Flaggan och Signalen. Här har just kv Kilen rivits och Stigbergsparken anlagts folkung31min.jpg Folkungagatan 31 västerut t v möter här Tjärhovsgatan i den
s k "kilen". Kvarteret var rivet 1902
folkung40min.jpg Folkungagatan 40 västerut
t h. Erstagatan 14 rakt fram söderut
folkung40_36nu140_134min.jpg Folkungagatan 40-36 (140-134) sett från Ersta trappor över den nya Stigbergsparken, där bara några år tidigare kv Kilen fanns. 1904 folkung42abcmin.jpg Folkungagatan 42A-C (144-146) österut. Hörnet av Erstagatan.

folkung42cbanu146_142min.jpg Folkungagatan 42 C-A (146-142) Sågaregatan t v folkung42_46frsodermin.jpg Folkungagatan 42-46 från söder. Sågaregatan t h folkung75erstatrappormin.jpg Ersta trappor 1922 ned till Stigbergsparken folkung31kilenmin.jpg Folkungagatan 31. Kilen. Tjärhovsgatan rakt fram folkung25a_enu99_107min.jpg Folkungagatan österut nr 25a-e (99-107) folkung114pelikanmin.jpg Folkungagatan 26-28 (114) biografen Pelikan, nedlagd 1970


BIOGRAFEN PELIKAN

Pelikan var en biograf vid Folkungagatan 114, tidigare 26-28. Biografen öppnade i december 1938 och sista filmen visades 1970.

Pelikan låg i en nybyggd bostadsfastighet nära Renstiernas gata. Ägare var Sandrews och arkitekt var Björn Hedvall. Hedvall ritade många biografer, både på landsorten och i Stockholm. Han kallade sig själv "biografspecialist" och gestaltade ett 20-tal biografer i Stockholm under 1930- och 1940-talen. Över Pelikanen var Anders Sandrew särskild stolt. Entrén och foajén var gestaltade i funkis med aluminium och neonljusdekorerad baldakin. Biljettkiosken var i glas och trä. Salongen hade svängda väggar som bildade en oval. Salongen rymde 571 platser. Fåtöljerna var överdragna med röd klädsel. För den konstnärliga utsmyckningen stod Kalle Lodén.

Pelikan överlevde 1960-talets biografdöd, salongen blev renoverad och fick nya, bekvämare fåtöljer. Biografen fungerade till och med som premiärbiograf under några år. Den 26 april 1970 var dock biograftiden definitivt slut. Lokalen byggdes om för danssalongen "Ramona". När danssalongen stängdes 1986 slogs lokalen ihop med intilliggande livsmedelsbutik. Mittemot Pelikan öppnade 1938 ytterligare en biograf: Gloria. Gloria hörde till konkurrenten Europafilms biografkedja och fanns kvar fram till juni 1960.

folkungpelikan2min.jpg

folkungpelikanintermin.jpg

Kvarter

Buketten
Läge: Folkungagatan 99-107, Renstiernas Gata 13-15, Tjärhovsplan 50-62. På Tillaei karta är detta ett av de gamla "beckbrännarkvarteren". Det nya namnet är ett s.k. kategorinamn i trakten av Stigberget och till samma grupp hör de närliggande kv. Kronan, Rabatten, Roten och Stammen, av vilka kv. Kronan och Rabatten redovisas separat.

Ersta
Läge: Erstagatan 1-5, Folkungagatan 129-143, Stadsgården. Kvartersnamnet Ehrsta finns med bland de äldsta på Södermalm och erinrar om den malmgård med detta namn som på 1700-talet tillhörde släkten Grill. Från denna gård finns porthus och järngrindar alltjämt kvar, de sistnämnda vid entren till den cafeteria som ligger intill sluttningen av Erstaklippan.

På denna plats, kallad Stora Ersta, lät Svenska diakonissällskapet, som grundats 1849 och tidigare haft sitt hemvist på Kungsholmen, år 1863 bygga sin Diakonissanstalt, som alltsedan dess helt dominerat kvarteret. Arkitekt för Diakonisshuset var Pehr Ulrik Stenhammar. Denne svarade även för ritningarna för den inom området liggande kyrkan, som byggdes 1872 och där Stenhammar intill sin död tjänstgjorde som organist och undervisade i kyrkosång. Båda byggnaderna har senare restaurerats och flera nybyggnader har skett inom området. Diakonissanstaltens sjukhus ligger vid Fjällgatan 44 i kvarteret intill.Beckbrännaren Mindre
Läge: Borgmästargatan 4, Folkungagatan 110-120, Kocksgatan 49-59, Renstiernas Gata 17-19. Detta är det sista kvarvarande av de "beckbrännarkvarter" som återfinns på Tillaei karta, där man även finner kv. Tiärhofwet mindre och större, numera försvunna. Liksom den närbelägna Tjärhovsgatan erinrar dessa namn om det gamla Tjärhovet, där beckbrännarna utövade sitt yrke förr i världen, innan de flyttade över till Beckholmen på andra sidan Strömmen. Tjärtunnorna fördes sedan ned till Stadsgården för utskeppning. Det nuvarande kv. Beckbrännaren Mindre nybyggdes på 1920- och 30-talen.

Flaggan
Läge: Beckbrännarbacken 1-7, Erstagatan 14-20, Folkungagatan 132-140, Asögatan 179-183. Detta kvartersnamn från tiden omkring sekelskiftet är liksom kv. Fyrtornet, Lotsen, Masten, Signalen och Utkiken kategorinamn med anknytning till fyr- och lotsväsendet. De ligger i nära anslutning till de gamla "beckbrännarkvarteren" på Tillaei karta. Till största delen återfinns dessa kvarter på Åsöberget, där ett stort antal äldre timrade stugor från 1600-1800-talen restaurerats och bevaras som reservat. Där bodde tidigare sjöfolk och varvsarbetare från det närbelägna skeppsvarvet och de äldsta byggnaderna torde vara samtida med varvet. Området är nu till stor del bebott av konstnärer.


Folkungagatan från Sågaregatan till Tegelviksgatan
Se även Tegelviken m mkarta1899sagaregtilltegelviksgmin.jpgfolkung50_54min.jpg Folkungagatan 50-54 österutfolkung56_58min.jpg Folkungagatan 58-56 västerutfolkung83min.jpg Folkungagatan 83 (115). 1908folkung64_66min.jpg


Folkungagatan 64-66 t v. På andra sidan gatan nr 85 rakt under Ersta kyrka. Saltsjöbanans viadukt över Folkungagatan vid Stora varvet. 1896. Väster t v


skeppsbyggmastarbostalletmin.jpg Skeppsbyggmästarbostället Folkungagatan 85


folkung85nu147min.jpg Föregående byggnad 1907. Stora Varvets kontor, uppfört 1748


tegelvikstorgetmotostermin.jpg Folkungagatan 87 (139). Tegelvikstorget mot öster
folkung87_91nu139_143min.jpg Folkungagatan 87-91 (139-143) Utsikt österut över Södra varvet tegelvikstorgetmotvastermin.jpg Tegelvikstorget mot väster folkunghorntegelvmin.jpg
Hörnet Folkungagatan / Tegelvikstorget. Huset från föregående bild

folkung87_89nu139min.jpg Folkungagatan 87-99 (139) västerut

sparvagn12tegelvmin.jpg Spårvagn 12 vid Tegelvikstorget. Fåfängan i bakgrunden

folkung54nu158min.jpg Folkungagatan 54 (158) folkung83_85nu147min.jpg Folkungagatan 83-85? (147?)