15. Stadsgårdshissen som var i drift från 1907 till 1971. Kuren på hissens topp är i dag konstnärsateljé.

omra7enutidmin.jpg forstoringsglas.jpg
2001omra7fnutidmin.jpg forstoringsglas.jpg
2001

omra7gnutidmin.jpg forstoringsglas.jpg
Stadsgårdshissens kur i väntra kanten av bilden,
som är tagen mot öster. Fjällgatan 23 till höger.

omra8bbnutidmin.jpg forstoringsglas.jpg
Katarinavägen mot väster, sedd från
Fjällgatan 23

stadsgardshissen1907.jpg
Stadsgårdshissen sedd nerifrån Stadsgården.
Till höger uppe på berget finns ännu Stentolvan kvar.stadsgardshissmin.jpg
forstoringsglas.jpgUr Ett berg vid vattnet, Per-Anders Fogelström, 1969:

Intill Söderbergs trappor uppfördes 1907 Stadsgårdshissen - "en fullt modern, med elektricitet driven hiss - av stor betydelse i kommunikationshänseende, rymmer två av varandra oberoende hisskorgar, vardera med plats för tio passagerare", heter det i presentationen av nyheten i "livar 8:de dag". Hissen användes huvudsakligen av hamnarbetarna i Stadsgården, 1957 önskade granskarna av stadens räkenskaper att den ganska olönsamma rörelsen skulle nerläggas, liknande påstötningar gjordes f.ö. redan några år efter det att hissen byggts. Särskilt betydelsefull blev den väl aldrig men är ändå ännu i bruk och får väl betraktas som en nödvändig bekvämlighet trots det dåliga ekonomiska utfallet. I början kallades hissen Sofiahissen (Katarina och Maria hade ju sina hissar), initiativtagare till anläggningen var "Panama-konsuln" E. W. Djurling som bodde vid Fjällgatan. 1960 utbyttes en av de gamla "originalgondolerna" mot en modern auto- matisk hiss.

Omkring sekelskiftet sträckte sig den utsprängda delen av Stadsgården ungefär fram till Söderbergs trappor och där låg då några vändskivor för järn- vägens hamnspår.stadsgardshissenmin.jpg
forstoringsglas.jpg