Bergsprängargränd

Ur Kulturhus på Söder och Djurgården, Arne Eriksson, 1999


kartabespgr.jpg

1850    1885    Gatunamnens historia

Panorama av Heinrich Neuhaus, 1870

bespg2_4grynoval.jpg

Bergsprängargränd 4 och 2 från NO. Vintermotiv i gryningen 1926.

Innan Sofia kyrka byggdes sträckte sig Bergsprängargränd öster ut över berget mot Stora Mejtens gränd.
Namnet Bergsprängargränd fastställdes 1806, men grunden för namnet är ej känd.

Bergsprängargränd 1

bergsprg1min.jpgTomten uppläts 1746. Byggnaden är troligen uppförd mellan 1810 och 1817 och ombyggdes 1967.

Bilden är tagen västerut från Skånegatan vid hörnet av Renstjernas gata.


bespg2.jpg
Bergsprängargränd 2 eller Renstiernas Gata 35 från väster. 1918

bespg2gard1.jpg
Bergsprängargränd 2 från SV, gårdssidan . 1920

bespgrenstierng.jpg
Hörnet Bergsprängargränd / Renstjernas Gata från norr. Längst bort på Renstjernas Gata ligger nr 37 på vänster hand. Uppe på berget Bergsprängargränd 2 och 4. Akvarell av Fritz Ahlgrensson 1902.

renstierng37min.jpg
forstoringsglas.jpg Renstjernas Gata 37 från söder, gårdssidan 1903. Här bodde fröken Edvina Gustafva Wahlström (f 1815). Äger fastgheten. Arbetskarlen Per Emil Pettersson (f 1839) med hustrun Cecilia (f 1839) och fostersonen Erik (f 1885). Fri bostad. Årsinkomst 800 kr.
nutidspunkt.jpg    Nutid 2002

Bergsprängargränd 2

Tomten uppläts 1731. Huset vid gatan är uppfört i två etapper, trädelen troligen före 1736. Huset om- och tillbyggdes i sten troligen 1791. Det moderniserades 1968.

bespg2gard2.jpg
Bergsprängargränd 2 från SV, gårdssidan . 1920

bespgrenstierng2.jpg
Samma motiv som till vänster. Fritz Ahlgrensson 1899.

borgmastarg15min.jpg

forstoringsglas.jpg Nytorget 41, Borgmästargatan 15, Renstiernas Gata 37. Alldeles nedanför kyrkan skymtar Borgmästargatan (Mäster Pers Gränd) 15 samt strax till vänster därom Renstiernas Gata 37. Bilden tagen österut från Nytorget år 1905. Sofiakyrkan är nätt och jämt färdig.

bespgvyvasterutmin.jpg
forstoringsglas.jpg Vy från Mäster Pers Gränd (Borgmästargatan) 8 mot nordväst
över Renstjernas Gata 37. Husen i bakgrunden till vänster på andra
sidan Nytorget är kvarteret Kålroten. År 1923.

Bergsprängargränd 3

Den östra delen av tomten uppläts 1738. Det nuvarande stenhuset troligen uppfört 1832. I det lilla huset bodde år 1904 en 39-årig skomakeriarbetare med hustru och åtta barn.

bespg3min.jpg
forstoringsglas.jpg Gården till Bergsprängargränd 3 år 1906. Troligen mot NV.
nutidspunkt.jpg    Nutid 2002

bespg2_4.jpg
Bergsprängargränd 2-4 från SO, gårdssidan. Nr 2 är detsamma
som Renstiernas Gata 35. Bilden är tagen 1892.
Bergsprängargränd 4

Tomten uppläts 1774 och bebyggdes kort därefter med den nuvarande envåningsbyggnaden som ombyggdes 1962.

bespgosterutmin.jpg
forstoringsglas.jpgBergsprängargränd österut. Nr 2, 4 och 6 till höger. Till vänster nr 3.
År 1906.
bespgvasterutmin.jpg
forstoringsglas.jpgBergsprängargränd västerut. Nr 4 och 2 till vänster. Till höger nr 3.
År 1899

Nutid 2002    nutidspunkt.jpg

Bergsprängargränd 6

Den västra tomtdelen vid Bergsprängargränd uppläts 1735, den östra 1737. Tomten sammanslogs och utökades åt söder på 1760-talet. Stenhuset omtalas som nytt 1770. Lusthuset invid västra tomtgränsen finns omnämnt 1812.

Den första ägaren var ullkammaren Lars Myrman. Han efterträddes av skeppstimmermannen Jonas Thylander, som snart sålde till järnbäraren Erich Mattsson. År 1755 förvärvade vaktmästaren Carl Rydvall fastigheten som några år senare (1765) »genom skedda intagor av stadens däromkring belägna öppna mark blivit ansenligen vidgad«.

Senare ägare har bl.a. varit traktörs- och handelsmansänkor, bagare, handelsbokhållare, slaktargesäll och tumstocksfabrikör. Från 1874 till dess staden förvärvade fastigheten 1900 står smedmästaren Laurentius eller Lars Ludvig Blomqvist, hans änka och son som ägare. Se även s. 151.

bespg4_6.jpg
Bergsprängargränd 4-6 österut. Nr 6 längst bort nedanför kyrkan. Bilden från 1920

bespg6min.jpg
forstoringsglas.jpgBergsprängargränd 6 från SV, gårdssidan. Foto 1903.
nutidspunkt.jpg
 Nutid 2002

bespg6gard.jpg
Gårdshusen på Bergsprängargränd 6 sedda från söder (?). Bilden från 1896.

Ur mantalslängderna och från 1970 inkomstlängderna kan man utläsa vilka som bott i husen sedan mitten av 1600-talet. Inkomstlängderna redovisar dock inte barn under 18 år som saknar egen inkomst. Uppgifterna om hur många barn som bodde i huset 1970 är alltså något osäkra. Ett tvärsnitt från 1880 till 1970 på Bergsprängargränd 6 visar dock klart hur bostadsstandarden och kraven på utrymme förändrat sig under 100 år.

År 1880 bor 38 vuxna och 18 barn i huset. De vuxna har titlar som cigarrarbetare, handskmakeriarbetare, snickarlärling, arbetskarl, bleckslagargesäll, smedslärling, färgargesällsänka, konstförvantsänka, sömmerska, smedsmästaränka, timmerman, kopparslagare, f. d. vaktmästare, murarbetare, gardistänka, f. d. barnmorska, jungfru. I huset är dessutom 7 personer mantalsskrivna som inte är »tillstädes«: en befinner sig i cellfängelset, fyra på försörjningsinrättningar och två på södra arbetsinrättningen.

År 1910 har antalet boende i huset minskat till nästan hälften: 17 vuxna och 15 barn. Nu bor här en muraränka, en arbeterska, fyra sömmerskor, två arbetare, två arbetskarlar, ett kontorsbiträde, en målaränka, en maskinarbetare och en bleckslageriarbetare.

År I940 bor endast 5 vuxna i huset, inga barn. Här finns en brädgårdsarbetare, en diversearbetare, en restauratris och två änkefruar. De sistnämnda bildar hushåll med varsin vuxna son, brädgårdsarbetaren och diversearbetaren.

År 1970 bor en enda familj på Bergsprängargränd 6. Den består av en apotekare, en textilkonstnärinna, två vuxna barn och ett minderårigt.

Se upp! Har du ögon och ben!
Se upp för vår röda klut!
Snart blåser det sten
som snus ur en strut!

Den som sår dynamit
får ej krypa till kojs, mens det gror,
för han skördar granit,
innan fan fått på sina skor.

Ur Bergsprängarnas sång i Sigfrid Siwertz' Lördagskvällar, 1917De behövde inte gå arbetslösa de här åren, bergsprängarna som givit namn åt den lilla gränden i Sofiakyrkans hägn. Från Tyskbagarbergen i norr till Kungsholmens utmarker och Söders höjder, överallt såg man gubbar med röda flaggor i näven vinka undan folk och fä för de dånande sprängskotten, som skulle jämna marken platt för hästspårvagnar, arbetarkaserner och ståtliga rikemanshus.

bespg10.jpg
Bergsprängargränd 10 år 1920

bespg12.jpg
Bergsprängargränd 12 och 16 från norr.
Akvarell av Fritz Ahlgrensson 1899.

bespgnorrutmin.jpg
forstoringsglas.jpgBergsprängargränd norrut mot Skånegatan öster om nuvarande kyrkan. Gränden mynnar i Skånegatan strax väster om Erstagatan mellan Skånegatan 110 och 108.

Några bostäder på Bergsprängargränd år 1897

I ett äldre trähus bodde i 1 rum med kakelugn (golvyta 12 kvm, takhöjd 1.85 m) 2 hamnarbetarfamiljer (den ena inneboende hos den andra för 72 kronor i årshyra) om tillsammans 6 personer (4 vuxna och 2 barn).

I ett äldre stenhus bodde i 1 rum (golvyta 12.22 kvm, takhöjd 2.11 m) med spis (uppsatt på foten av en riven kakelugn) sammanlagt 6 personer, nämligen en familj med man, hustru och 3 barn samt en inneboende, som betalade 72 kronor i årshyra. Man "måste gå flere gator o. gränder för att komma till vatten." Huset ägdes av kommunen och arrenderades av Kristna välgörenhetsföreningen.

bespg16.jpg
Bergsprängargränd 16. Akvarell av Fritz Ahlgrensson 1899.
Huset revs senare för att lämna plats åt Sofia kyrka.