Södermalm i tid och rum. Stockholm

Sågargatan

nutidsagarg11_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Åsögatan österut. Sågargatan börjar till vänster.
nutidsagarg11_2min.jpg forstoringsglas.jpg


kartasagargatan1885_1.jpg

Sågargatan 5-11, Åsögatan 139. Närmast Sågargatan 11. Huset i bakgrunden är Folkungagatan 83 (117). Därovanför Magdalenahemmet, ålderdomshem och del av Ersta diakonissanstalt.
Ur Stockholms gatunamn

År 1781 omnämns gatan, som då gick mellan nuvarande Åsögatan och Folkungagatan, såsom en »Gränd - Sågare Backen kallad». Den kallas 1806 Sågare Gränden, ett namn som den behåller till namnrevisionen 1885, då man ger namnet Sågaregatan åt »den vidgade Sågaregränden». Någon absolut visshet om anledningen till namnet torde ej kunna nås, men det är tänkbart att här har bott sågare som arbetat vid det närbelägna varvet vid Tegelviken.


sagarg5_11.jpg

sagarg2min.jpg
forstoringsglas.jpg

sagarg3min.jpg forstoringsglas.jpg
Samma motiv 1957


sagarg8min.jpg forstoringsglas.jpg
Från Åsögatan norrut mot Ersta. Baksidan av
Folkungagatan 146 från söder. Till höger Sågargatan
längs planket.

sagarg9min.jpg
forstoringsglas.jpg 1910 österut. Staketet vetter mot Erstagatan. Bakom detta kvarteret Fyrtornet med, till vänster, Folkungagatan 42B (146). Bakom nästa staket Sågargatan 1-5, varav 1 längst till vänster. Från Sågargatan i bildens mitt utgår Lotsgatan. Hyreshusen till vänster i bakgrunden Folkungagatan 46-48A (150-152), som tillsammans med Sågargatan 1-3 och Lotsgatan 1-5 ingår i kvarteret Utkiken

sagarg11.jpg
Sågargatan söderut från Lotsgatan. Akvarell, Olof Martin Andersson. 1900-1910

sagarg12min.jpg
forstoringsglas.jpg Sågargatan mot Folkungagatan.
Nr 1 till höger.


I fastigheten Sågargatan 7 var 1906 mantalsskrivna:

Rörarbetaren Axel Oskar Andreas Andersson (f 1882) med hustrun Maria (f 1882) och 2 barn. Årshyra 200 kr. Årsinkomst 1 000 kr
Rörläggaren Frans Leonard Johansson (f 1872). Anställd vid ingenjörsfirman Fahnehjelm & Co. Årsinkomst 1 000 kr
Diversearbetaren Per Abraham Björk (f 1837) med hustrun Elna (f 1840). Års- hyra 156 kr. Fattigunderstöd
Poleraren Knut Adolf Björk (f 1881). Anställd vid Kungliga Telegrafverkets Verkstad. Årsinkomst 1 700 kr
Målaränkan och arbeterskan Emilia Charlotta Augusta Wickman (f 1863) med 1 barn. Anställd vid Svenska Kapsylfabriken. Årshyra 216 kr

nutidsagarg11_3min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004
nutidsagarg7_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004

"Vår hufvudstad eger, i trots af det betydande omdaningsarbetet, som under de senaste årtiondena egt rum, ännu qvar en mängd platser, hvilka alltjämt befinna sig i samma anspråkslösa skick, som de troligen egt sedan århundraden tillbaka, och hvilka, omgifna som de äro af uppväxande nya storstadsdelar, förete en mycket pittoresk anblick. En af dessa, och en af de egendomligaste, är den, af hvilken vi här meddela en bild: Sågaregatan, eller som den ännu för något tiotal år sedan hette, Sågaregränden på Södermalm. " Ur Nya Dagl Allehanda, 1900.

Folkungagatan 148

Huset uppfördes strax efter 1725, sedan en tidigare byggnad på tomten brunnit ned 1723. Det brandförsäkrades som tvåvåningshus 1778. Förvärvades av staden 1883. Senast ombyggt 1968.

folkungag148_1min.jpg forstoringsglas.jpg forstoringsglas.jpg

sagarg7min.jpg forstoringsglas.jpg
Sågargatan från Åsögatan mot Folkungagatan år 1906

nutidsagarg5_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Sågargatan söderut från Folkungagatan

nutidsagarg9_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Sågargatan söderut från Folkungagatan

sagarg10min.jpgforstoringsglas.jpg
Kåkstaden mellan Åsögatan-Sågargatan-Folkungagatan. Från Erstagatan mot öster 1907

sagarg13min.jpg
forstoringsglas.jpg På gården till Sågargatan 7. År 1906.
kartasagarg7.jpg

Arbeterskan Gerda Emilia Sofia Wickman (f 1884). Anställd vid P A Norstedts pärmavdelning
Arbeterskan Ida Maria Charlotta Wickman (f 1887). Anställd vid Stockholms Kartong- och Litografiska AB Timmermansänkan Maria Charlotta Svensson (f 1830)
Sjömannen Karl Viktor Vennberg (f 1885). "1/1 06 på sjöresa"