Lotsgatan

Gatan hette tidigare Skräddaregränden. Det fanns emellertid ytterligare en Skräddargränd (i Gamla Stan) varför den lilla gatan på Södermalm 1885 omdöptes till Lotsgatan. Möjligen påverkades man då av närheten till Skeppargränd och hamnen och varvet nedanför berget.

Tio år senare då många av de stora kvarteren i området delas skapas kvartersnamnen Lotsen, Utkiken m. fl. Lotsgatan går mellan kvarteren Lotsen och Utki- ken.

Lotsgatan 1

Stugorna på tomten är ditflyttade under renoveringen av bebyggelsen på Åsöberget 1964. Östra delen har timmerstomme från Blommensberg, västra delen från Lillhagen i Älvsjö.

I den ursprungliga stugan på tomten bodde 1711 en gatuläggaränka. Om henne heter det vid redovisning av beskattningsförmåga: »en gammal och uthfattig kiäring sitter heel ensam, har fuller två eldstäder men kan omöjeligen betahla, ty hon går och tigger mest sina bijtar.«

lotsg11.jpg
Lotsgatan 1, 3, 5.

kartaasoberget2000.jpg

lotsg12.jpglotsg13.jpg Lotsgatan 3, 5. Akvarell av Fritz Ahlgrensson 1901.


nutidlotsg1_1min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Lotsgatan 1. Lotsgatan börjar från Sågargatan. Nedanför syns Folkungagatan.

lotsg1_1min.jpg
forstoringsglas.jpg

lotsg10.jpg
Lotsgatan 1. 1926

nutidlotsg1_9min.jpg
forstoringsglas.jpg 2004. Hela Lotsgatan 1-9. Trappan till höger leder upp till Skeppargränd.

Lotsgatan 5

Tomten uppläts 1727 och bebyggdes strax därefter. Troligen har bebyggelsen utvidgats på 1760- eller 70-talet. Fastigheten har två sammanbyggda stugor i olika plan, av vilka timmerdelen ersattes med stomme från Forsens gård i Farsta 1963.

I Lotsgatan 5 bodde 1770 en 28-årig ofärdig timmermansdotter som »kryper mästa delen på händer och fötter, under mycket älände, at jämt se andra i händer« och hon skulle nu få flytta in i Lillienhoffska palatset vid Götgatan, som var församlingens fattighus.lotsg5_1min.jpg
forstoringsglas.jpg
lotsg9_1min.jpg
forstoringsglas.jpg

Lotsgatan 9

Tomten uppläts 1773 och bebyggdes i samband härmed.