Södermalm i tid och rum. Stockholm


Torkel Knutssonsgatan norr om Hornsgatan

Torkel Knutsson

Ur Stockholms gatunamn

Vid namnrevisionen 1885 gav man namnet Torkel Knuissons gata åt dåvarande »Stora Skinnarviksgatan med dess raka förlängning norrut». Namnet tillhör kategorien »fosterländska och historiska namn». Beredningsutskottet hade 1884 föreslagit, att Torkel Knutssons namn skulle knytas till en annan gata; se Klippgatan.

Marsken Torkel (Torgils) Knutsson var den ledande mannen inom rådet, som vid Magnus Ladulås död 1290 övertog förmyndarregeringen under Birger Magnussons omyndighetstid. Även efter det att Birger vid slutet av 1290-talet blivit myndig, behöll marsken sin ställning såsom den ledande politikern. Sina främsta motståndare fick han i kung Birgers bröder, hertigarna Erik och Valdemar; hans maktställning undergrävdes och i december 1305 fängslades han och i februari 1306 blev han avrättad. Det finns ett direkt samband mellan Torgils Knutsson och Södermalm så tillvida som han enligt Erikskrönikan avrättades och begravdes där; senare flyttades hans kropp till Gråmunkekyrkan (Riddarholmskyrkan).

Den »raka förlängningen norrut» som omnämns i namnbeslutet 1885 avsåg den del av gatan, som nu går från Hornsgatan ner till Söder Mälarstrand. Den anlades 1885-1889 och omtalas såsom »upfartsvägen» ett namn som ännu används, i varje fall av äldre Söderbor. Den var den första bekväma uppfarten till Södermalm.

kartatorkelkn3.jpg torkelknutsg1bild.jpg
Dragningen av Torkel Knutssonsgatan norrut till Söder Mälarstarand
genomfördes 1885-89.

kartatorkelkn2.jpg torkelknutsg2bild.jpg
Hus vid Söder Mälarstrand/Torkel Knutssonsgatan 1920. Husen
finns kvar idag. Vänstra huset tillhörde vid mitten av 1800-talet
kvarteret Kattfoten Större, högra huset kvarteret Skinnarviken Mindre.
De är den enda återstående resten av det myller av hus som fyllde
och präglade Skinnarviksområdet vid mitten av 1800-talet och tidigare.

sodermalarstr1min.jpg kartatorkelkn4.jpg
forstoringsglas.jpg Fredrik Isberg, akvarell, 1900

torkelknutsg3bild.jpg

Ludvigsbergs mekaniska verkstad, kontorsbyggnaden från Torkel
Knutssonsgatan. Huset övertogs senare av Münchenbryggeriet.
kartatorkelkn1.jpg torkelknutsg4bild.jpg