Lignagatan

lignakarta1922.jpgGatan fick 1885 sitt namn av Ligna nya snickeri AB, som grundats på 1870-talet av P J Ekman. Senare anlades också en brädgård där. Lignum plur ligna är det latinska ordet för trä.

lignagat1.jpg
Lignagatan norrut från Hornsgatan år 1900-1910

lignagat3.jpg
Lignagatan söderut från Brännkyrkagatan år 1906

lignagat2.jpg
Ligna brädgård. I bakgrunden Hornsgatan