Södermalm i tid och rum. Stockholm

bkg25.jpg

Brännkyrkagatan 25

Detta hus tillkom 1896 efter ritningar av Kasper Salin med för tiden typisk spritputs med slätputsade listverk. Kasper Salin(1856-1919) var stadsarkitekt i Stockholm 1898-1916. Han har ritat ett femtontal hus i Stockholm, det mest kända är Östermalmssaluhall som uppfördes 1888 med Isak Gustaf Clason som medarkitekt. Sedan 1962 utdelas årligen Kasper Salin-priset tillnyuppförd framstående arkitektur.


Brännkyrkagatan 31

ebeneserkyrkan3.jpg
Ebeneserkyrkan

bkg29nutid.jpg
Brännkyrkagatan 27-31 på den vänstra sidan. Längst bort Ebeneserkyrkan, nr 31, i hörnet av
Blecktornsgränd. Nr 29 är byggt 1884. Nr 27 var nybyggt år 1768. Bilden från 2004

Brännkyrkagatan 33 / Blecktornsgränd 10

På bortre sidan av Blecktornsgränd skymtar nr 33. Huset byggdes 1763-1765 och breddades inåt gården 1843 då även det nuvarande gårdshuset uppfördes. Åren 1901 och 1925om- och tillbyggdes gårdslängorna för att användas till bageri, en funktion som behölls till slutet av 1950-talet. I dag är här fritidshem.

bkg33min.jpg
forstoringsglas.jpg Blecktornsgränd 10. Till vänster mot Mariatorget.